Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 12864:2009/A2:2009

Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom koji je manji ili jednak 4 kg/h - Izmena 2

Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
20. 5. 2009.
95.99 Povučen   29. 8. 2014.

Опште информације

95.99     29. 8. 2014.

ISS

M049

Evropski standard

23.060.40  

engleski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim evropski standard definiše izradu i radne karakteristike, zahteve za bezbednost i metode ispitivanja, obeležavanje regulatora bez podešavanja za niske pritiske i to za butan, propan i njihove mešavine. Ovaj evropski standard odnosi se na regulatore koji se napajaju na pritisku parne faze iz jedne ili više prenosivih boca. Oni su obično direktno priključuju na ventil boce ili samo zatvarajući ventil. Regulatori obuhvaćeni ovim standardom su projektovani za maksimalne izlazne pritiske do i uključujući 200 mbara, i maksimalne protoke do i uključujući 4 kg/h. Ovaj evropski standard se odnosi i na uređaja za bezbednost koji se isporučuje kao deo regulatora.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

90/396/EEC

Direktiva za aparate koji sagorevaju gasovita goriva (GAD)

2009/142/EC

Direktiva o uređajima na gasovita goriva (GAD)

Harmonizovan

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 12864:2009/A2:2009
95.99 Povučen
29. 8. 2014.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 16129:2014

Povezani projekti

Identičan sa EN 12864:2001/A2:2005