Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS B.H8.047:2012

Ispitivanje mineralnih ulja i drugih zapaljivih tečnosti — Određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu prema Abel-Penskom

Testing of mineral oils and other combustible liquids - Determination of flash point by the closed tester according to Abel-Pensky
23. 5. 2012.
23. 5. 2012.

Опште информације

90.93     13. 8. 2019.

ISS

B028-2

75.080  

srpski  

preostalo iz plana za 2010.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom utvrđuje se metoda po Abel-Penskom za određivanje tačke paljenja tečnih goriva i drugih zapaljivih tečnosti u zatvorenom sudu, u intervalu od 5 C do 65 C. Na temperaturama ispod 5 C, može da se primeni merni postupak, ali se mora računati na znatno veće greške pri određivanju nego što je to navedeno u odeljku 12. Ovaj standard može da se primeni i na određivanje tačke paljenja čistih rastvarača. Međutim, ne primenjuje se za određivanje tačke paljenja lakova i drugih premaznih sredstava, lepkova i sličnih smeša.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS B.H8.047:1990

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS B.H8.047:2012
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
13. 8. 2019.

Povezani projekti

Identičan sa DIN 51 755:1974

Propisi

- 21/2019
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" , бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Сл. гласник 20/2019
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ