Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 1996-2:2010

Akustika — Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini — Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini

Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise — Part 2: Determination of environmental noise levels
30. 12. 2010.
30. 12. 2010.
95.99 Povučen   29. 11. 2019.

Опште информације

95.99     29. 11. 2019.

ISS

Z043

Međunarodni standard

13.140     17.140.01  

srpski  

SRPS ISO 1996-1:2010,SRPS IEC 61672-1,

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

U ovom delu standarda se opisuje kako se nivoi zvučnog pritiska mogu odrediti direktnim merenjem, ekstrapolacijom rezultata merenja izračunavanjem ili isključivo izračunavanjem, što treba da posluži kao osnova za ocenjivanje buke u životnoj sredini. Date su preporuke koje se odnose na poželjne uslove merenja ili izračunavanja koja treba primeniti u slučajevima kada se drugi propisi ne primenjuju.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS ISO 1996-1:2002

POVUČEN
SRPS ISO 1996-2:2008

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS ISO 1996-2:2010
95.99 Povučen
29. 11. 2019.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS ISO 1996-2:2019

Povezani projekti

Identičan sa ISO 1996-2:2007

Propisi

Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Sl. glasnik RS, br, 104/2017
UREDBA o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine.

ВЛАДА

Sl. glasnik RS, br, 107/2017
UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena

ВЛАДА