Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 12766-3:2011

Naftni proizvodi i korišćena ulja — Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda — Deo 3: Određivanje i merenje količine polihlorovanih terfenila (PCT) i polihlorovanih benziltoluena (PCTB) gasnom hromatografijom (GC) sa detektorom apsorpcije elektrona (ECD)

Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
31. 3. 2011.

Опште информације

90.93     3. 12. 2019.

90.00    3. 12. 2024.

ISS

B028-2

Evropski standard

75.080     75.100  

engleski  

po planu za 2010. godinu

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuje metoda ispitivanja za određivanje polihlorovanih terfenila (PCT) i polihlorovanih benziltoluena (PCBT) u naftnim i srodnim proizvodima pomoću utvrđene procedure razdvajanja gasnom hromatografijom. Sledeći postupak razdvajanja gasnom hromatografijom predstavljaju postupci kvantifikovanja opisani za PCT Aroclor 5442, PCT Aroclor 5460 i PCBT (Ugilec 141).
Ovaj standard se može primeniti na neupotrebljene, upotrebljene i netretirane (na primer dehlorovane) naftne proizvode uključujući sintetička maziva ulja, i naftne proizvode i sintetička maziva ulja koja su dobijena iz drugih materijala ( na primer iz otpadnog materijala) i mešavine biljnih ulja.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 12766-3:2011
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
3. 12. 2019.

Povezani projekti

Identičan sa EN 12766-3:2004

Identičan sa EN 12766-3:2004/AC:2007