Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 1020:2011

Gasni zagrejači toplog vazduha sa prinudnom cirkulacijom za zagrevanje prostora, koji se ne koriste u domaćinstvu, a čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW, sa ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenosu vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja

Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products
31. 5. 2011.
95.99 Povučen   28. 2. 2020.

Опште информације

95.99     28. 2. 2020.

ISS

M049

Evropski standard

97.100.20  

engleski  

From plan 2011

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi i metode ispitivanja bezbednosti i efikasnosti gasnih generatora toplotnog vazduha sa prinudnom konvekcijom i ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja. Ovaj standarda se primenjuje na aparate sa gorionicima sa prinudnim strujanjem.
Ovaj standard se primenjuje na tipove aparata B12, B13, B14, B22, B23, B42, B43, B44, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62 i C63 čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW (zasnovanoj na donjoj toplotnoj vrednosti), namenjen za upotrebu u drugačijim uslovima od pojedinačne jedinice stambenog prostora. Standard se takođe primenjuje i na aparate namenjene za spoljnu ugradnju.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

89/106/EEC

Direktiva za građevinske proizvode

Harmonizovan
90/396/EEC

Direktiva za aparate koji sagorevaju gasovita goriva (GAD)

2009/142/EC

Direktiva o uređajima na gasovita goriva (GAD)

Harmonizovan
305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 1020:2008

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 1020:2011
95.99 Povučen
28. 2. 2020.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 17082:2020

Povezani projekti

Identičan sa EN 1020:2009

Propisi

Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE