Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 1010-1:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 1: Opšti zahtevi

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 1: Common requirements
29. 8. 2011.

Опште информације

90.93     2. 3. 2018.

90.00    2. 3. 2023.

mart 2024

ISS

H006

Evropski standard

85.100     37.100.10  

engleski  

van plana

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard se primenjuje na:
- mašine za štampanje na papiru i sličnim materijalima, uključujući i proces štampanja sa ekrana, opremu koja se koristi za pripremu procesa štampanja i dodatnu opremu za mašine za štampu, koje se sve smatraju mašinama za štampu. Ovaj standard takođe obuhvata mašine koje služe za držanje papira, proizvoda, forme za štampanje i mastila (pre i posle postupka štampanja), kao i mašine za čišćenje forme za štampanje i proveru kvaliteta štampe (dodatne mašine za štampu).
- mašine za preradu papira, odnosno procesne mašine, mašine za preradu ili finalnu izradu papira, kartona i sličnih materijala koji se proizvode, prerađuju ili finaliziraju na sličan način.
Ovim delom standarda definišu se opšti bezbednosni zahtevi za sve vrste mašina za štampanje i preradu papira kada se koriste kao što je namenjeno i pod uslovima koje je preporučio proizvođač(videti tačku 4).

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

94/9/EC

Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)

Harmonizovan
2006/42/EC

Direktiva za mašine (MD)

Harmonizovan
2014/34/EU

Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 1010-1:2009

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 1010-1:2011
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
2. 3. 2018.

REVIDIRAN OD

PROJEKAT
dnaSRPS EN ISO 12643-1:2024

Povezani projekti

Identičan sa EN 1010-1:2004+A1:2010

Propisi

Сл.гласник РС бр. 72/2017
SPISAK SRPSKIH STANDARDA iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ