Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TS 16197:2012

Mineralna đubriva — Određivanje magnezijuma atomskom apsorpcionom spektrometrijom

Fertilizers - Determination of magnesium by atomic absorption spectrometry
24. 9. 2012.
95.99 Povučen   24. 6. 2013.

Опште информације

95.99     24. 6. 2013.

ISS

H134

Tehnička specifikacija

65.080  

engleski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovom tehničkom specifikacijom utvrđuje se metoda za određivanje sadržaja magnezijuma u ekstraktima mineralnog đubriva korišćenjem atomske apsorpcione spektrometrije (AAS). Metoda se primenjuje na ekstrakte EC mineralnih đubriva dobijenih u skladu sa CEN/TS 15960 i CEN/TS 15961, za koje je neophodna deklaracija sadržaja ukupnog i/ili vodorastvorljivog magnezijuma, sa izuzetkom mineralnih đubriva prema Prilogu I.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS CEN/TS 16197:2012
95.99 Povučen
24. 6. 2013.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 16197:2013

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TS 16197:2011