Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TR 14547:2012

Šeme uzorkovanja za ocenjivanje usaglašenosti finoće predmeta od plemenitih metala koje obavlja treća strana

Sampling schemes for third party conformity assessment of fineness in precious metal articles
29. 11. 2012.

Опште информације

60.60     29. 11. 2012.

ISS

PKS C174

Tehnički izveštaj

39.060  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim tehničkim izveštajem se utvrđuje prihvatljiva šema uzorkovanja pojedinačnih planova uzorkovanja za kontrolisanje prema atributima ili prema varijablama. Planovi u formi atributa su „prihvatljivo- neprihvatljivo“, odnosno lot se ne prihvata ako uzorak iz nje sadrži jedan ili više neusaglašeni deo uzorka. (za potrebe ovog tehničkog izveštaja, neusaglašeni deo uzorka je pojedinačni deo uzorka plemenitog metala koji sadrži manje od nazivnog udela plemenitog metala). Varijabilni planovi uglavnom zahtevaju manji broj pojedinačnih uzorka u uzorku nego planovi za atribute, ali zahtevaju da sadržaj plemenitih metala svih pojedinačnih delova uzorka ne odstupa od nazivnog sadržaja najmanje utvrđene vrednosti. Cilj ovog tehničkog izveštaja je da obezbedi „prihvatljivo- neprihvatljivo“ šemu i procedure za dugoročno osiguranje gornje granice procenta neusaglašenosti proizvoda od plemenitih metala na tržištu (odnosno procenat proizvoda koji dolaze na tržište sa manje od nazivnog udela plemenitоg metala), putem najmanjeg mogućeg broja pojedinačnih delova u uzorku.


Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2001/998

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TR 14547:2012
60.60 Standard objavljen
29. 11. 2012.

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TR 14547:2005