Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 15234:2013

Boje i lakovi — Ispitivanje prevlaka koje emituju formaldehid i melaminskih pena — Određivanje ravnotežne koncentracije formaldehida u malim komorama za ispitivanje

Paints and varnishes - Testing of formaldehyde-emitting coatings and melamine foams - Determination of the steady-state concentration of formaldehyde in a small test chamber (ISO 15234:1999)
28. 2. 2013.

Опште информације

60.60     28. 2. 2013.

ISS

H035

Evropski standard

87.040  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Utvrđuje se metoda za određivanje ravnotežne koncentracije formaldehida iz prevlaka koje emituju formaldehid i melaminskih pena u maloj komori za ispitivanje. Opisuje određivanje ravnotežne koncentracije formaldehida koja se postiže na temperaturi od 23 stepena Celzijusa i relativnoj vlažnosti od 50%. Ispitivanje približno simulira praktične uslove i može da se izvede na laboratorijskoj vagi. Dobra veza se dobija sa vrednostima dobijenim na uzorcima od istog materijala u komori za ispitivanje zapremine 40 m3. Metoda, koja je jednostavna za izvođenje, je zbog toga odgovarajuća za preliminarno određivanje graničnih vrednosti kojih se treba držati.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 15234:2013
60.60 Standard objavljen
28. 2. 2013.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 15234:2010

Identičan sa ISO 15234:1999

Propisi

- 21/2019
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE