Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 50001:2012

Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)
25. 7. 2012.
25. 7. 2012.
95.99 Povučen   25. 12. 2018.

Опште информације

95.99     25. 12. 2018.

ISS

A301

Evropski standard

27.010     03.100.70     27.015  

srpski  

van plana

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj međunarodni standard specificira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije. Ovaj međunarodni standard specificira zahteve koji mogu da se primene na korišćenje i potrošnju energije, uključujući i merenje, dokumentovanje i izveštavanje, projektovanje i metode za nabavku opreme, sisteme, procese i osoblje koje doprinosi energetskoj performansi. Ovaj međunarodni standard se primenjuje na sve promenljive komponente koje utiču na energetsku performansu i koje mogu da se prate, a na koje organizacija može da utiče. Ovaj međunarodni standard ne propisuje specifične kriterijume performanse u vezi sa energijom. Ovaj međunarodni standard je projektovan da se koristi nezavisno, ali može da bude povezan ili integrisan sa drugim sistemima menadžmenta. Ovaj međunarodni standard može da se primeni na svaku organizaciju s ciljem da osigura njenu usaglašenost sa navedenom energetskom politikom i sa namerom da drugima prikaže, pri čemu je takva usaglašenost potvrđena bilo metodama samovrednovanja i samodeklarisanja bilo sertifikacijom sistema menadžmenta energijom od strane eksterne organizacije. Ovaj međunarodni standard, takođe, obezbeđuje, u Prilogu A, informativna uputstva o uslovima njegovog korišćenja.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 16001:2010

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN ISO 50001:2012
95.99 Povučen
25. 12. 2018.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 50001:2018

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 50001:2011

Identičan sa ISO 50001:2011

Propisi

Pravilnik o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE