Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 12446:2014

Dimnjaci — Komponente — Betonski elementi spoljašnjeg zida

Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
28. 11. 2014.
28. 11. 2014.

Опште информације

90.93     1. 6. 2017.

90.00    1. 6. 2022.

ISS

U166

Evropski standard

91.060.40  

srpski  

Iz plana 2013.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi u pogledu materijala, mera i performansi za fabrički izrađene prefabrikovane betonske elemente spoljašnjih zidova dimnjaka, uključujući i priključke spoljašnjih zidova. Ovaj standard obuhvata elemente koji imaju najviše četiri kanala koji su namenjeni za ugradnju kombinacije dimnjačkih cevi i/ili ventilacionih kanala. Ovaj standard se takođe odnosi na armirane elemente spoljašnjeg zida spratne visine. Ovaj standard se ne primenjuje na konstruktivno nezavisne dimnjake (slobodnostojeće ili samonoseće), izgrađene korišćenjem ovih elemenata spoljašnjeg zida.
NAPOMENA Svako pozivanje na termin „element spoljašnjeg zida" podrazumeva i elemente spoljašnjeg zida i njihove priključke, osim ako nije drugačije naznačeno.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

89/106/EEC

Direktiva za građevinske proizvode

Harmonizovan
305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 12446:2007

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 12446:2014
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
1. 6. 2017.

Povezani projekti

Identičan sa EN 12446:2011