Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 617:2013

Oprema i sistemi za kontinuirani transport — Zahtevi za bezbednost i EMC opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima

Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers
29. 11. 2013.
29. 11. 2013.

Опште информације

90.93     5. 3. 2019.

ISS

M096

Evropski standard

53.040.10  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

U ovom standardu razmatraju se tehnički zahtevi čiji je cilj da se opasnosti, navedene u tački 4 i u Prilogu A, svedu na najmanju moguću meru. Ove opasnosti mogu nastati u toku rada i održavanja opreme za skladištenje rasipnih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima, kao i njenih ugrađenih ulaznih i izlaznih uređaja, onda kada se postupa u skladu sa specifikacijama koje je dao proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2006/42/EC

Direktiva za mašine (MD)

Harmonizovan
2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 617:2011

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 617:2013
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
5. 3. 2019.

Povezani projekti

Identičan sa EN 617:2001+A1:2010

Propisi

Сл. гласник РС, бр. 92/2017
SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ