Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 12007-2:2013

Gasna infrastruktura — Cevovodi za najveće radne pritiske do i uključujući 16 bar — Deo 2: Posebni funkcionalni zahtevi za cevovode od polietilena (najveći radni pritisci do i uključujući 10 bar)

Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 2: Specific functional requirements for polyethylene (MOP up to and including 10 bar)
26. 4. 2013.

Опште информације

90.60     4. 3. 2018.

ISS

M234

Evropski standard

23.040.20  

engleski  

Plan 2013

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard opisuje posebne funkcionalne preporuke za polietilenske cevovode (PE) kao dopuna opštih funkcionalnih preporuka u EN 1200-7 za:
a) najveće radne pritiske (MOP) do i uključujući 10 bar,
b) radne temperature između -20 °C i +40 °C.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 12007-2:2008

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 12007-2:2013
90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda
4. 3. 2018.

Povezani projekti

Identičan sa EN 12007-2:2012

Propisi

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020 Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica