Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 2137:2014

Naftni proizvodi i maziva — Određivanje penetracije mazivih masti i vazelina konusom

Petroleum products and lubricants — Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum
31. 7. 2014.
31. 7. 2014.

Опште информације

60.60     31. 7. 2014.

ISS

B028-1

Međunarodni standard

75.140     75.100  

srpski  

Plan za 2013. godinu

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim međunarodnim standardom utvrđuje se više metoda za empirijsku procenu konzistencije mazivih masti i vazelina merenjem penetracije standardnog konusa. Nacionalni institut za mazive masti (NLGI – National Lubricating Grease Institute) klasifikuje masti prema njihovoj konzistenciji, izmerenoj nakon 60 udara pri radnoj penetraciji. NLGI klasifikacija uključuje devet brojčanih oznaka ili stepeni konzistencije, od kojih svaka odgovara datom opsegu radne penetracije. NLGI klasifikacija je data u ISO 6743-99. Tačkom 7 ovog međunarodnog standarda utvrđuju se četiri postupaka za određivanje konzistencije mazivih masti merenjem penetracije konusa za celu skalu. Ovi postupci obuhvataju merenje neradne, radne, produžene radne i blok penetracije. Penetracija se može meriti do 500 jedinica. Tačkom 8 ovog međunarodnog standarda utvrđuju se metode za određivanje konzistencije mazivih masti kada su dostupni samo mali uzorci, korišćenjem konusa za poluskalu ili četvrtskalu u odnosu na skalu iz tačke 7. Metode se mogu primeniti na masti koje imaju penetraciju od 175 jedinica do 385 jedinica za konus cele skale i namenjene su za upotrebu samo ako veličina uzorka za ispitivanje onemogućava korišćenje konusa opisanih u tački 7. Metode nisu namenjene kao zamena za penetraciju za celu skalu kao što je opisano u tački 7, iako je konverzija na celu skalu penetracije data u 10.2. Videti 8.1 za ograničenja pri upotrebi konusa za četvrtskalu usled slabe preciznosti. NAPOMENA 1 – Neradne penetracije obično ne predstavljaju konzistenciju korišćenih masti tako efikasno kao radne penetracije. Za kontrolisanje mazivih masti korisnija je radna penetracija. NAPOMENA 2 – Blok penetracija masti može da se dobije kod onih proizvoda koji su dovoljno čvrsti da održe svoj oblik. Ove masti obično imaju penetracije ispod 85 jedinica.
Tačkom 9 ovog međunarodnog standarda utvrđuje se metoda za određivanje konzistencije vazelina merenjem penetracije konusa za celu skalu, a koji imaju penetraciju do 300 jedinica. Ova metoda može se koristiti i za procenu konzistencije presovanih voskova.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS ISO 2137:1997

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 2137:2014
60.60 Standard objavljen
31. 7. 2014.

REVIDIRAN OD

PROJEKAT
naSRPS ISO 2137:2023

Povezani projekti

Identičan sa ISO 2137:2007

Propisi

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja i srodne proizvode

MINISTARSTVO EKONOMIJE