Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 50288-9-1:2013

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 9-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 1 000 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz - Horizontal and building backbone cables
24. 6. 2013.

Опште информације

60.60     24. 6. 2013.

ISS

N086

Evropski standard

33.120.10  

engleski  

Van plana za 2013. godinu.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard predstavlja specifikaciju podvrste za ekrani¬zovane kablove predviđene za frekvencije od 1 MHz do 1 000 MHz koji se koriste za horizontalna ožičenja i verti¬kalna centralna ožičenja u zgradama za osnovni sistem ožiče¬nja uređaja informacione tehnologije. Ova specifikacija obuh¬vata električke i mehaničke performanse i zahteve, perfor¬manse i zahteve u pogledu prenosa signala i uticaja okoline navedenih ekranizovanih kablova kada se ti kablovi ispituju prema referentnim metodama ispitivanja. Ova specifikacija podvrste treba da se primenjuje zajedno sa EN 50288-1 koji sadrži osnovne odredbe za njegovu primenu. Kablovi obuhvaćeni ovim standardom predviđeni su da rade na naponima i strujama koji se obično pojavljuju u komunikacionim sistemima. Ti kablovi nisu previđeni da se koriste zajedno sa izvorima malih impedansi, na primer sa električnim napajanjem koje potiče iz javne mreže za napajanje.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2006/95/EC

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan
2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 50288-9-1:2013
60.60 Standard objavljen
24. 6. 2013.

Povezani projekti

Identičan sa EN 50288-9-1:2012