Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 61326-2-3:2013

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-3: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za pretvarače sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning
24. 6. 2013.

Опште информације

60.60     24. 6. 2013.

ISS

N065

Evropski standard

17.220     25.040.40     19.080     33.100  

engleski  

Van plana za 2013. godinu.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se specificiraju detaljna ispitna konfiguracija, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada pretvarača sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala. Ovaj standard se primenjuje samo na one pretvarače koje karakteriše njihova sposobnost da transformišu, bez pomoćnih izvora energije, neelektrične veličine u električne signale koji su značajni za odvijanje nekog procesa, kao i da dovedu izlazne signale do jednog ili više izlaznih priključaka. Ovim standardom su obuhvaćeni i pretvarači elektrohemijskih i biloških izmerenih veličina. Pretvarači obuhvaćeni ovim standardom mogu da se napajaju jednosmernim ili naizmeničnim naponom i/ili iz akumulatora ili spoljašnjeg izvora napajanja. Ovo drugo izdanje čini tehničku reviziju prethodnog izdanja, a glavne tehničke promene odnose se na ažuriranje i usklađivanje sa IEC 61326-1:2012.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 61326-2-3:2009

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 61326-2-3:2013
60.60 Standard objavljen
24. 6. 2013.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 61326-2-3:2021

Povezani projekti

Identičan sa EN 61326-2-3:2013

Propisi

Сл. гласник РС, бр. 92/2017
SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ