Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS A.A2.010:1979

Primena statističkih metoda - Statistička obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmetičke sredine i varijanse

Statistical interpretation of data — Techniques of estimation and tests relating to means and variances
29. 8. 1979.
29. 8. 1979.

Опште информације

90.93     4. 2. 2021.

90.20    15. 4. 2021.

ISS

A069

Međunarodni standard

03.120.30  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Utvrđuju se postupci za ocenu aritmetičke sredine ili varijanse osnovnog skupa i testiranje izvesnih hipoteza koje se odnose na vrednosti tih parametara polazeći od uzorka. Postupci su primenljivi samo ako se može smatrati da su u posmatranom osnovnom skupu, jedinke uzorka uzimane slučajno i da su nezavisne. Data su objašnjenja i primeri, poređenje posmatranja u parovima pomoću studentovog testa i statističke tabele.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS A.A2.010:1979
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
4. 2. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 2854:1976

Propisi

Naredba o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o kvalitetu cementa

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA