Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TR 16469:2015

Hidrometrija — Merenje intenziteta kiše (tečnih padavina): zahtevi, kalibracione metode (metode etaloniranja) i terenska merenja

Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements
28. 7. 2015.

Опште информације

60.60     28. 7. 2015.

ISS

U113

Tehnički izveštaj

07.060  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim tehničkim izveštajem opisuje se metoda za kalibraciju (etaloniranje) uređaja za merenje inteziteta kiše (RI) i merne zahteve kako bi se prikupili precizni i kompatibilni nizovi podataka sa hidro-meteorološke mreže (stanica), kao preduslov potpunom razvijanju hidro-meteoroloških standarda za prikupljanje podataka. Ovim tehničkim izveštajem su isključivo obuhvaćeni instrumenti za merenje RI koji su prikupljajućeg tipa (videti Tačku 3). Skoncentrisan je na kalibraciju (etaloniranje), proveru performansi i ocenu merne nesigurnosti instrumenata za merenje RI. Njime nisu obuhvaćeni posebni principi merenja, tehničke karakteristike i tehnologija primenjenu pri izradi instrumenata za merenje RI.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TR 16469:2015
60.60 Standard objavljen
28. 7. 2015.

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TR 16469:2013