Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS IEC 60502-2:2014

Energetski kablovi sa ekstrudovanom izolacijom i priborom za naznačene napone od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) — Deo 2: Kablovi za naznačene napone od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV)

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (<i>U</i><sub>m</sub> = 1,2 kV) up to 30 kV (<i>U</i><sub>m</sub> = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (<i>U</i><sub>m</sub> = 7,2 kV) up to 30 kV (<i>U</i><sub>m</sub> = 36 kV)
31. 7. 2014.

Опште информације

60.60     31. 7. 2014.

ISS

N020

Međunarodni standard

29.060.20  

engleski  

Van plana.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard specifira konstrukciju, dimenzije i zahteve za ispitivanje energretskih kablova sa ekstrudovanom krutom izolacijom za naznačene napone od 6 kV do 30 kV za stabilne instalacije kao što su distributivne mreže i instalacije u industriji. Preporučuje se da mogući rizik od ulaska vode radijalno bude uzet u obzir pri određivanju primena. U ovom delu IEC 60502 obuhvaćeni su projekti kablova sa pregradama koje treba da spreče podužni prodor vode i pripadajuće ispitivanje. Kablovi za specijalne instalacije i radne uslove nisu obuhvaćeni, na primer kablovi za nadzemne mreže, u rudarstvu, nuklearnim elektranama (unutar i u području u okruženju), za primenu u podmornicama ili palubama brodova. Ovo treće izdanje povlači i zamenjuje drugo izdanje objavljeno 2005. i predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje obuhvata sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno: a) pojednostavljenu proceduru za proračun debljine olovnog plašta; b) novu podtačku za određivanje temperature provodnika kabla; c) modifikovanu proceduru za rutinsko ispitivanje napona; d) novu podtačku za rutinsko električno ispitivanje plašta; e) modifikovane zahteve za nemetalne plašteve uključujući poluprovodnički sloj. Dodatno, za potrebe ovog trećeg izdanja usvojena je modifikovana struktura serije standarda IEC 60811.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS IEC 60502-2:2013

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS IEC 60502-2:2014
60.60 Standard objavljen
31. 7. 2014.

Povezani projekti

Identičan sa IEC 60502-2:2014 ED3