Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 1997-1:2017

Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 1: Opšta pravila

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
31. 1. 2017.

Опште информације

60.60     31. 1. 2017.

ISS

U182

Evropski standard

93.020     91.010.30  

engleski  

verzija na engleskom jeziku je urađena van plana. Nastavlja se rad na planiranom prevodu standarda

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

(1)EN 1997-1 treba da se koristi kao opšta osnova za geotehničke aspekte projektovanja i proračuna zgrada i drugih građevinskih konstrukcija.
(2)EN 1997-1 obuhvata sledeće oblasti:
Odeljak 1: Opšte
Odeljak 2: osnove geotehničkog projektovanja i proračuna,
Odeljak 3: geotehnički podaci,
Odeljak 4: nadzor prilikom građenja, praćenje i održavanje,
Odeljak 5: nasipanje, odvodnjavanje, poboljšanje i armiranje tla,
Odeljak 6: plitko fundiranje,
Odeljak 7: fundiranje na šipovima,
Odeljak 8: ankeri,
Odeljak 9: potporne konstrukcije,
Odeljak 10: hidraulički lom,
Odeljak 11: opštu stabilnost,
Odeljak 12: nasipi.
(3)EN 1997-1 sadrži priloge od A do J u kojima se nalazi:
— u Prilogu A: preporučene parcijalne faktore, pri čemu se druge vrednosti mogu definisati u nacionalnom prilogu;
— u prilozima od B do J: dodatne informativne smernice, kao što su međunarodno prihvaćeni postupci projektovanja.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

89/106/EEC

Direktiva za građevinske proizvode

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 1997-1:2017
60.60 Standard objavljen
31. 1. 2017.

Povezani projekti

Identičan sa EN 1997-1:2004/AC:2009

Identičan sa EN 1997-1:2004/A1:2013

Identičan sa EN 1997-1:2004

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 89/2019 89/2019
PRAVILNIK za građevinske konstrukcije

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE