Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS B.H8.153:2016

Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe

Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter
31. 5. 2016.
31. 5. 2016.

Опште информације

60.60     31. 5. 2016.

ISS

B028-2

75.160.20  

srpski  

Van plana 2015.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovom metodom ispitivanja propisano je određivanje toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva čija je isparljivost u opsegu od lakih destilata do rezidualnih goriva. Ova metoda ispitivanja, pri normalnim uslovima, može direktno da se primenjuje na goriva kao što su benzin, kerozin, Nos. 1 i 2 lož-ulje, Nos. 1-D i 2-D dizel-gorivo i Nos. 0-GT, 1-GT i 2-GT goriva za gasne turbine. Ova metoda ispitivanja nema istu ponovljivost i reproduktivnost kao metoda ispitivanja D4809. Vrednosti izražene u SI jedinicama se smatraju standardnim veličinama. Vrednosti u zagradama su informativne prirode. Ovim standardom nisu obuhvaćeni svi bezbednosni problemi koji su povezani sa njegovom upotrebom, ukoliko ih ima. Korisnik ovog standarda ima odgovornost da uspostavi odgovarajuće sigurnosne i zdravstvene procedure i odredi primenljivost zakonskih ograničenja pre upotrebe. Za specifične izjave o opasnosti, videti tačke 7 i 9, kao i A1.10 i Prilog A3.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS B.H8.153:2012

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS B.H8.153:2016
60.60 Standard objavljen
31. 5. 2016.

Povezani projekti

Identičan sa ASTM D240-14

Propisi

- 21/2019
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Сл. гласник 20/2019
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ