Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS B.H2.133:2015

Standardna specifikacija za biodizel-gorivo za namešavanje (B100) goriva srednjih destilata

Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100) for Middle Distillate Fuels
30. 10. 2015.

Опште информације

60.60     30. 10. 2015.

ISS

B028-2

75.160.20  

engleski  

van plana 2015.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovom specifikacijom je obuhvaćeno biodizel–gorivo za namešavanje, B100, za upotrebu kao komponenta za namešavanje sa gorivima srednjih destilata. Klase su propisane kako sledi: klasa 1–B S15 – biodizel mešavina za posebne svrhe koja je namenjena za različite primene onda kada se upotrebljavaju goriva srednjih destilata, pri čemu prilikom ovih primena može da postoji osetljivost na prisustvo delimično reaktivnih glicerida, uključujući i one primene koje zahtevaju nisku temperaturu rada i komponentu za namešavanje sa gorivom koja sadrži 15 delova na milion (ppm) sumpora (najviše). Klasa 1–B S500 – biodizel mešavina za posebne svrhe koja je namenjena za različite primene onda kada se upotrebljavaju goriva srednjih destilata, pri čemu prilikom ovih primena može da postoji osetljivost na prisustvo delimično reaktivnih glicerida, uključujući i one primene koje zahtevaju nisku temperaturu rada i komponentu za namešavanje sa gorivom koja sadrži 500 delova na milion (ppm) sumpora (najviše). Klasa 2–B S15 – biodizel mešavina za opšte svrhe koja je namenjena za različite primene onda kada se upotrebljavaju goriva srednjih destilata, pri čemu se prilikom ovih primena zahteva da komponenta za namešavanje sa gorivom sadrži 15 delova na milion (ppm) sumpora (najviše). Klasa 2–B S500 – biodizel mešavina za opšte svrhe koja je namenjena za različite primene onda kada se upotrebljavaju goriva srednjih destilata, pri čemu se prilikom ovih primena zahteva da komponenta za namešavanje sa gorivom sadrži 500 delova na milion (ppm) sumpora (najviše). Specifikacija propisuje zahtevana svojstva dizel–goriva u vreme i na mestu isporuke. Zahtevi iz specifikacije mogu da se primene i na druge tačke u proizvodnji i distribucionom sistemu onda kada postoji ugovor između kupca i dobavljača. Vrednosti navedene u jedinicama SI sistema smatraju se standardnim. Druge merne jedinice nisu uključene u ovaj standard.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS B.H2.133:2015

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS B.H2.133:2015
60.60 Standard objavljen
30. 10. 2015.

Povezani projekti

Identičan sa ASTM D6751-15a