Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 13501-5:2017

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 5: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem krovova koji se izlažu dejstvu požara spolja

Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
28. 2. 2017.

Опште информације

90.92     20. 9. 2022.

ISS

Z021/PKS U092

Evropski standard

13.220.50     91.060.20  

engleski  

plan 2016

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se određuju postupci klasifikacije požarnih performansi krovova/krovnih pokrivača izloženih dejstvu požara spolja, zasnovani na četiri metode ispitivanja datim u SRPS CEN/TS 1187:2014 i na relevantnim pravilima za proširenu primenu. Za klasifikaciju krova/krovnog pokrivača potrebno je primeniti samo one metode ispitivanja i pravila primene koja odgovaraju klasifikaciji koja se razmatra. Proizvodi se razmatraju u vezi sa njihovom krajnjom primenom.
NAPOMENA Razlika između krovova sa strmim nagibom i fasada, u smislu ispitivanja i standarda koji se primenjuje za klasifikaciju, može biti predmet nacionalnih propisa.
Opšta informacija o četiri metode ispitivanja iz SRPS CEN/TS 1187:2014 je data u Prilogu A.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 13501-5:2014

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 13501-5:2017
90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda
20. 9. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa EN 13501-5:2016

Propisi

Сл. гласник РС, бр. 67/2017
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА