Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 3679:2017

Određivanje karakteristike „zapaljivo/nezapaljivo” i tačke paljenja – Metoda brze ravnoteže u zatvorenoj posudi

Determination of flash no-flash and flash point - Rapid equilibrium closed cup method (ISO 3679:2015)
30. 8. 2019.
30. 8. 2019.
95.99 Povučen   30. 12. 2022.

Опште информације

95.99     30. 12. 2022.

ISS

B028-2

Evropski standard

75.080     75.180.10     87.040  

srpski  

  • plan 2016
  • plan 2016

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuju postupci za ispitivanje tačke paljenja, u opsegu temperatura od –30 °C do 300 °C, boja (uključujući i vodorastvorne boje), lakova, veziva za boje i lakove, adheziva, rastvarača, nafte i srodnih proizvoda. Postupci se koriste da se odredi da li će proizvod da se zapali na utvrđenoj temperaturi („zapaljivo/nezapaljivo”, postupak A) ili da se odredi tačka paljenja uzorka (postupak B). Kada se prilikom primene ovog standarda koristi i detektor paljenja (A.1.6), tada je ovaj standard pogodan i za određivanje tačke paljenja metilestara masnih kiselina (MEMK).

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN ISO 3679:2008

POVUČEN
SRPS EN ISO 3680:2010

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN ISO 3679:2017
95.99 Povučen
30. 12. 2022.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 3679:2022

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 3679:2015

Identičan sa ISO 3679:2015

Propisi

- 21/2019
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE