Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 1776:2016

Gasna infrastruktura — Merni sistemi za gas — Funkcionalni zahtevi

Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements
25. 4. 2016.
29. 9. 2023.

Опште информације

90.92     7. 12. 2022.

ISS

M234

Evropski standard

75.180.30  

engleski   srpski  

Plan 2016.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj evropski standard utvrđuje funkcionalne zahteve za projektovanje, izgradnju, ispitivanje, puštanje u rad/stavljanje van eksploatacije, rad, održavanje i, onda kada je primenljivo, kalibraciju, zajedno sa odgovarajuće dokumentovanim odredbama za sve nove merne sisteme za gas i sve značajne promene postojećih sistema.
Ovaj evropski standard takođe utvrđuje klase tačnosti mernih sistema i granice koje se primenjuju na te klase. Demonstracija usklađenosti postiže se odabirom, postavljanjem i radom odgovarajućih mernih instrumenata, zajedno s odgovarajuće dokumentovanim odredbama za proračune. Primeri demonstracije usklađenosti dati su za svaku klasu tačnosti; međutim, oni ne predstavljaju propisana rešenja.
Ovaj evropski standard odnosi se na gasove Druge familije prema klasifikaciji u EN 437. On se takođe primenjuje i na prerađene nekonvencionalne gorive gasove u skladu sa EN 437, za koje se vrši detaljna tehnička evaluacija funkcionalnih zahteva (kao što je injektovani biometan) čime se osigurava da ne postoje drugi sastojci ili svojstva gasa koji mogu da utiču na metrološki i fizički integritet mernih sistema.
Ovaj evropski standard može da se koristi i kao smernica za gasove Prve i Druge familije prema klasifikaciji u EN 437, ali dodatno vodeći računa o različitim sastojcima i fizičkim karakteristikama određene familije gasa.
Ovaj evropski standard se ne primenjuje na sirove ili kisele gasove.
Ovaj evropski standard se ne primenjuje za merenje gasa u stanicama za punjenje komprimovanim prirodnim gasom.
Ovaj evropski standard daje smernice pri projektovanju, postavljanju i radu gasomera, sa dodatnim namenama (pametni gasomeri).
Komunikacijski protokoli i interfejsi za gasomere i daljinsko očitavanje gasomera ne potpadaju pod predmet i područje primene ovog dokumenta i obuhvaćeni su u odgovarajućim delovima EN 13757 koji sadrže nekoliko protokola za komunikacije merila. Protokoli za nadzor, kontrolu i prikupljanje podataka (SCADA) takođe nisu obuhvaćeni ovim dokumentom.
Ukoliko se drugačije ne utvrdi, svi pritisci korišćeni u ovom evropskom standardu su manometarski pritisci.
Za povezane sisteme za regulaciju pritiska važe zahtevi u EN 12186 i/ili EN 12279.
Za zahteve za projektovanje, kućišta, dispozicije, materijal za komponente, izgradnju, ventilaciju, ispuštanja i opšte sigurnosti gasnih mernih sistema iz predmeta i područja primene ovog dokumenta, dodatno se primenjuju EN 15001, EN 12186, EN 12279 i/ili EN 1775, onda kada je primenljivo.
Ovaj evropski standard utvrđuje opšte osnovne principe gasne infrastrukture. Korisnici ovog dokumenta treba da uzmu u obzir da u zemljama članicama CEN-a mogu postojati detaljniji nacionalni standardi i/ili pravilnici.
Predviđeno je da se ovaj evropski standard primenjuje u kombinaciji sa tim nacionalnim standardima i/ili pravilnicima koji su zasnovani na navedenim osnovnim principima.
U slučaju neslaganja u smislu strožih zahteva u nacionalnoj zakonskoj regulativi/propisima u odnosu na zahteve ovog dokumenta, nacionalna zakonska regulativa/propisi imaju prednost, onako kako je prikazano u CEN/TR 13737-1 i CEN/TR 13737-2.
CEN/TR 13737 (svi delovi) sadrži:
– pojašnjenje celokupne zakonske regulative/propisa koji se primenjuju u zemlji članici,
– ako je primenljivo, strože nacionalne zahteve,
– nacionalni kontakt za najnovije informacije.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

93/38/EEC

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 1776:2012

POVUČEN
SRPS EN 1776:2008

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 1776:2016
90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda
7. 12. 2022.

REVIDIRAN OD

PROJEKAT
prSRPS EN 1776:2023

Povezani projekti

Identičan sa EN 1776:2015