Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 50083-2:2014/A1:2016

Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 2: Elektromagnetska kompatibilnost za opremu — Izmena 1

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
31. 5. 2016.

Опште информације

60.60     31. 5. 2016.

ISS

N100

Evropski standard

33.060.40  

engleski  

Standard je preveden i nalazi se u fazi "10.99 Unet u program rada". Saznajte više

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard se primenjuje na karakteristike zračenja i imunost prema elektromagnetskim smetnjama EM aktivne opreme (aktivni uređaji i pasivna oprema) za prijem, obradu i distribuciju televizijskih signala, audio-signala i interaktivnih multimedijalnih signala obrađenih u sledećim delovima serija EN 50083 i EN 60728:
– EN 60728-3, Aktivna širokopojasna oprema za kablovske mreže;
– EN 60728-4, Pasivna širokopojasna oprema za koaksijalne kablovske mreže;
– EN 60728-5, Oprema glavne stanice;
– EN 60728-6, Optička oprema;
Standard obuhvata sledeće frekvencijske opsege:
– napon smetnji ubačen u utičnicu od 150 kHz do 30 MHz;
– zračenje od aktivne opreme od 5 MHz do 25 GHz;
– imunost aktivne opreme od 150 kHz do 25 GHz;
– efektivnost ekranizacije pasivne opreme od 5 MHz do 3,5 GHz (25 GHz).
Standard specificira zahteve za najveće dozvoljeno zračenje, najnižu imunost i najmanju efektivnost ekranizacije i opisuje metode za ispitivanje usaglašenosti.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/53/EU

Direktiva za radio-opremu (RED)

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 50083-2:2014/A1:2016
60.60 Standard objavljen
31. 5. 2016.

Povezani projekti

Identičan sa EN 50083-2:2012/A1:2015