Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 319 411-2 V2.1.1:2016

Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Politika i bezbednosni zahtevi koje moraju da ispune pružaoci usluga od poverenja koji izdaju elektronske sertifikate – Deo 2: Zahtevi koje moraju da ispune pružaoci usluga od poverenja koji izdaju EU kvalifikovane elektronske sertifikate

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates
31. 5. 2016.

Опште информације

60.60     31. 5. 2016.

ISS

NETSI

Evropski standard

35.040  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj dokument navodi zahteve koji se odnose na politiku bezbednosne zahteve za izdavanje, održavanje i upravljanje životnim ciklusom EU kvalifikovanih sertifikata kao što je definisano Direktivom EU broj 910/2014 [i.1]. Ova politika i bezbednosni zahtevi podržavaju referentne politike sertifikata za izdavanje, održavanje i upravljanje životnim ciklusom EU kvalifikovanih sertifikata izdatim fizičkim licima (uključujući fizička lica povezana sa pravnim licima ili web stranom) i pravnim licima (uključujući pravna lica povezana sa web stranom), respektivno.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 319 411-2 V2.1.1:2016
60.60 Standard objavljen
31. 5. 2016.

Povezani projekti

Identičan sa EN 319 411-2 V2.1.1:2016

Propisi

"Сл. гласник РС" , бр 12/2019 Sl. glasnik 12/2019
PRAVILNIK o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija