Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TS 16555-7:2016

Menadžment inovacijama — Deo 7: Ocenjivanje menadžmenta inovacijama

Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment
29. 2. 2016.
95.99 Povučen   29. 4. 2021.

Опште информације

95.99     29. 4. 2021.

ISS

CASCO

Tehnička specifikacija

03.100.40     03.100.50  

engleski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ova tehnička specifikacija daje uputstvo o ocenjivanju sistema menadžmenta inovacijama i njegovih performansi. Ona opisuje kako organizacije mogu da kreiraju unutrašnju transparentnost delujući na slabe i jake strane sistema menadžmenta inovacijama. Ova transparentnost može da se koristi kao osnova za razvoj efektivnih mera za poboljšanje sposobnosti i performansi menadžmenta inovacijama. Poboljšanje performansi menadžmenta inovacijama je ključno za stvaranje vrednosti same organizacije, njenih partnera i zainteresovanih strana. Ova tehnička specifikacija obezbeđuje uputstvo za: različite vrste pristupa ocenjivanju sistema menadžmenta inovacijama; generičke procese efektivnog ocenjivanja menadžmenta inovacijama; elemente menadžmenta inovacijama koji se ocenjuju, uključujući sagledavanje i uticaj koji može da nastane tokom ocenjivanja menadžmenta inovacijama. Korišćenjem ove specifikacije, organizacije se usmeravaju ka sticanju saznanja o različitim pristupima ocenjivanju menadžmenta inovacijama. Poznavanjem tih pristupa, organizacija može da projektuje ocenjivanje svog sistema menadžmenta inovacijama. Rezultati ovog ocenjivanja su osnova za razvoj akcionog plana za stalno poboljšanje sposobnosti i performansi menadžmenta inovacijama . Ova tehnička specifikacija se ne bavi: preporukama za izbor performansi menadžmenta inovacijama; merama za poboljšanje performansi menadžmenta inovacijama; specifičnim benčmarkovima ili vrednostima za različite elemente menadžmenta inovacijama; trenutnim načinom donošenja odluka o poboljšanju i njegovim uticajem. Ova tehnička specifikacija je prvenstveno namenjena za ocenjivanje sistema menadžmenta novacijama na način definisan u SRPS CEN/TS 16555-1. Ova tehnička specifikacija nije namenjena za sertifikaciju sistema menadžmenta inovacijama.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS CEN/TS 16555-7:2016
95.99 Povučen
29. 4. 2021.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS CEN ISO/TR 56004:2021

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TS 16555-7:2015