Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 3405:2019

Naftni i srodni proizvodi prirodnog ili sintetičkog porekla – Određivanje karakteristika destilacije na atmosferskom pritisku

Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2019)
31. 7. 2019.

Опште информације

60.60     31. 7. 2019.

ISS

B028-2

Evropski standard

75.080  

engleski  

plan 2017 usvojen na 32. sednici

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom utvrđuje se laboratorijska metoda za određivanje destilacionih karakteristika lakih i srednjih destilata dobijenih iz naftnih i srodnih proizvoda sintetičkog ili biološkog porekla, sa početnim tačkama ključanja iznad 0 °C i krajnjim tačkama ključanja manjim od 400 °C, pri čemu se koristi ručna ili automatska oprema. Pod lakim destilatima se obično podrazumevaju benzin za motorna vozila, mešavine benzina sa najviše 85 % etanola (V/V) za motorna vozila i avionski benzin. Srednji destilati su obično avionska turbinska goriva, kerozin, dizel-gorivo, dizel-gorivo sa 30 % (V/V) MEMK-a, gorivo za gorionike i brodska goriva koja nemaju značajne količine ostatnih goriva. NAPOMENA Za potrebe ovog dokumenta termin "% (V/V)" koristi se da predstavi zapreminski udeo materijala.
Karakteristike destilacije (isparljivost) ugljovodonika i srodnih proizvoda sintetičkog ili biološkog porekla imaju značajan uticaj na njihovu bezbednost i performanse, posebno u slučaju goriva i rastvarača. Opseg ključanja daje značajne informacije o sastavu i ponašanju tokom skladištenja i upotrebe, a stepen isparavanja je značajan faktor za primenu mnogo rastvarača. Granične vrednosti za specifične karakteristike destilacije primenjuju se na većinu destilata naftnih proizvoda i specifikacija tečnih goriva kako bi se kontrolisale krajnje performanse i regulisalo stvaranje pare koja može da formira eksplozivnu smešu sa vazduhom ili da na drugi način ode u atmosferu emisijom (VOC).

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN ISO 3405:2012

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 3405:2019
60.60 Standard objavljen
31. 7. 2019.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 3405:2019

Identičan sa ISO 3405:2019