Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 10156:2018

Boce za gas – Gasovi i smeše gasova – Određivanje mogućnosti paljenja i oksidacione sposobnosti pri izboru ispusnih ventila za boce

Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10156:2017)
30. 4. 2018.

Опште информације

60.60     30. 4. 2018.

ISS

M011

Evropski standard

23.020.30     71.100.20     23.020.35  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuju metode za određivanje da li su gas i smeša gasova zapaljivi u vazduhu i da li su više ili manje oksidacioni od vazduha pri atmosferskim uslovima.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2008/68/EC

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN ISO 10156:2010

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 10156:2018
60.60 Standard objavljen
30. 4. 2018.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 10156:2017

Identičan sa ISO 10156:2017

Propisi

Сл. гласник 20/2019
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ