Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 302 574-3 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: User Equipment (UE) for narrowband systems
31. 8. 2017.

Опште информације

60.60     31. 8. 2017.

ISS

NETSI

Evropski standard

33.060.30  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj dokument se primenjuje na tipove radio-opreme korisničke opreme (UE) koja ima sledeće karakteristike:
• ova UE ima sposobnost i emitovanja i prijema i radi u geostacionarnoj satelitskoj mreži;
• ova UE radi sa dodeljenim opsegom kanala signala (CBw) manjim od 1 MHz;
• ova UE može biti ručna, prenosiva, montirana na vozilu, montirana na matični uređaj, polufiksna ili fiksna oprema, ili može biti element u multimodnom terminalu. Može se sastojati iz više modula sa pripadajućim priključcima i korisničkim interfejsom, ili može biti samostalna jedinica;
• ako je UE element u multimodnom terminalu, osim ako se ne tvrdi suprotno u ovom dokumentu, onda se njeni zahtevi primenjuju samo na UE element terminala koji radi u mobilnoj satelitskoj službi (MSS) u frekvencijskim opsezima datim u tabeli 1.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2014/53/EU

Direktiva za radio-opremu (RED)

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 302 574-3 V2.1.1:2017
60.60 Standard objavljen
31. 8. 2017.

Povezani projekti

Identičan sa EN 302 574-3 V2.1.1:2016

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 89/2019 89/2019
PRAVILNIK za građevinske konstrukcije

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE