Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 50131-6:2023

Alarmni sistemi – Protivprovalni i protivprepadni sistemi – Deo 6: Napajanja

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
31. 1. 2023.

Опште информације

90.93     7. 12. 2022.

90.00    7. 12. 2027.

ISS

N079

Evropski standard

13.310  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom specificirani su zahtevi, kriterijumi za performanse i procedure ispitivanja za napajanje koje se koristi kao deo protivprovalnih i protivprepadnih alarlmnih sistema. Napajanje je ili komponenta integralnog dela I&HAS sistema ili je samostalna. Kontrolne funkcije napajanja mogu biti ugrađene kao deo uređaja za napajanje (PS) ili ih može obezbediti druga komponenta I&HAS, npr. CIE. Ovaj evropski standard nije primenljiv kada su zahtevi za (PS) za I&HAS komponente uključeni u relevantni standard za proizvode. Zahtevi odgovaraju svakom od četiri stepena bezbednosti datih u evropskom standardu EN 50131 - 1, Alarmni sistemi – Sistemi protiv upada i zadržavanja – Deo 1: Sistemski zahtevi. Takođe su dati zahtevi za četiri ekološke klase koje pokrivaju primenu u zatvorenim i otvorenim lokacijama. Ovaj standard pokriva: a) obavezne funkcije koje će biti obezbeđene na svim PS; i b) opcione funkcije koje se mogu obezbediti. Ovaj evropski standard se ne bavi zahtevima za usklađenost sa regulatornim direktivama EZ, kao što je EMC direktiva, Direktiva o niskom naponu, itd. osim što specificira uslove rada opreme i smanjeni funkcionalni test za ispitivanje osetljivosti na elektromagnetnu kompatibilnost u skladu sa EN 50130 4. Mogu se obezbediti i druge funkcije povezane sa I&HAS koje nisu navedene u ovom standardu. Takve funkcije neće uticati na zahteve bilo kojih obaveznih ili opcionih funkcija.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 50131-6:2023
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
7. 12. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa EN 50131-6:2017