Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN IEC 61293:2021

Obeležavanje električne opreme naznačenim karakteristikama koje se odnose na električno napajanje – Zahtevi za bezbednost

Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements
31. 12. 2021.

Опште информације

60.60     31. 12. 2021.

ISS

N003

Evropski standard

29.020     29.02  

engleski  

Дописна седница од 2021-11-17 до 2021-11-24

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

IEC 61293:2019 uspostavlja minimalne zahteve i opšta pravila za obeležavanje električne opreme sa naznačenim i drugim karakteristikama kako bi se omogućio pravilan i bezbedan izbor i instalacija električne opreme vezano za bilo koje električno napajanje. Cilj ovog dokumenta je da: • obezbedi opšte zahteve za obeležavanje karakteristika koje se odnose na bilo koji sistem napajanja, kao što su napon, struja, frekvencija i snaga, bez ikakvih ograničenja; • obezbedi tehničkim komitetima jedinstvene metode za obeležavanje električnih naznačenih karakteristika proizvoda. Ovaj dokument je prvenstveno namenjen za primenu od strane tehničkih komiteta pri određivanju minimalnih obeležja naznačenih karakteristika koje se odnose na bilo koje električno napajanje opreme, podsklopova i komponenti, ali je takođe za primenu od strane proizvođača proizvoda za obeležavanje njihovih proizvoda. Ovaj horizontalni standard je prvenstveno namenjen tehničkim komitetima za pripremu standarda u skladu sa principima postavljenim u IEC Uputstvu 108. Jedna od odgovornosti tehničkog komiteta je, gde god je to primenjivo, da koristi horizontalne standarde u pripremi svojih publikacija. Sadržaj ovog horizontalnog standarda se neće primenjivati osim ako nisu posebno navedeni ili uključeni u relevantne publikacije. IEC 61293:2019 povlači i zamenjuje prvo izdanje objavljeno 1994. Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno izdanje:
a) njegov status osnovne bezbednosne publikacije je uklonjen;
b) predmet i područje primene je proširen da uključi primenjivost ovog dokumenta na proizvođače proizvoda;
c) dodavanje odredbe da treba razmatrati vidljivost obeležja tokom normalnog rada;
d) detaljnije zahteve kada oprema ima skup ili opseg naznačenih vrednosti za datu karakteristiku;
e) dodati su zahtevi u pogledu obezbeđivanja obeležja i u tehničkoj dokumentaciji;
f) neke napomene su pretvorene u normativni tekst;
g) normativne reference i reference ka drugim standardima su ažurirane.
Ima status horizontalnog standarda u skladu sa IEC Uputstvom 108.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 61293:2009

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 61293:2021
60.60 Standard objavljen
31. 12. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 61293:2020

Identičan sa IEC 61293:2019 ED2 IDENTICAL