Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TR 419030:2018

Racionalizovana struktura za standardizaciju elektronskih potpisa – Najbolje prakse za mala i srednja preduzeća

Rationalized structure for electronic signature standardization - Best practices for SMEs
28. 6. 2018.

Опште информације

60.60     28. 6. 2018.

ISS

I224

Tehnički izveštaj

35.030  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj tehnički izveštaj ima za cilj da bude polazna tačka u vezi sa elektronskim potpisima za sva mala i srednja preduzeća (MSP) koja nastoje da dematerijalizuju radne procese zasnovane na papirologiji i traže ispravnu pravnu i tehničku osnovu za integraciju elektronskih potpisa ili elektronskih pečata u ovom procesu. Nije namenjen da bude uputstvo za MSP koja su aktivna u razvoju proizvoda i usluga elektronskog potpisa - koja bi trebalo da se oslanjaju na seriju ETSI EN 319 za pravljenje svoje ponude - ali je uputstvo za MSP koja koriste proizvode i usluga e-potpisa.
Ovaj dokument se zasniva na CEN/TR 419040, "Smernice za građane", objašnjavajući koncept i upotrebu elektronskih potpisa, kako bi dalje pomogli MSP da shvate značaj korišćenja e-potpisa u okviru svojih poslovnih procesa. Pomaže MSP u otkrivanju nivoa elektronskih potpisa koji odgovaraju njihovim potrebama, proširuje rad na specifične slučajeve korišćenja, obraćajući posebnu pažnju na tehnologije i rešenja, i adresira druga tipična konkretna pitanja na koja MSP moraju da odgovore pre bilo kakvog donošenja odluka (kao što je pitanje priznavanja njihovog elektronskog potpisa od strane trećih strana, unutar njihovog sektora, zemlje ili čak i na međunarodnom nivou).
Nakon donošenja odluke o dodeljivanju elektronskih potpisa ili elektronskih pečata u cilju podrške njihovom poslu, MSP će obično sarađivati sa izabranim dobavljačima elektronskih potpisa ili elektronskih pečata, proizvoda ili usluga, što se može uraditi na osnovu ETSI TR 119 100 "Uputstva za korišćenje standarda za kreiranje i validaciju potpisa", koja pomažu preduzećima da ispune svoje poslovne zahteve. Ovaj dokument predstavlja koncepte i upotrebu standarda relevantnih za MSP razvijenih u okviru racionalizovanog okvira za MSP.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

910/2014

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TR 419030:2018
60.60 Standard objavljen
28. 6. 2018.

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TR 419030:2018