Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 12697-22:2020

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 22: Kolotraženje

Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking
30. 9. 2020.
95.99 Povučen   31. 5. 2024.

Опште информације

95.99     31. 5. 2024.

ISS

U227

Evropski standard

93.080.20  

engleski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom opisuju se metode ispitivanja za određivanje osetljivosti na kolotraženje asfaltnih mešavina. Ispitivanje se primenjuje za asfaltne mešavine sa veličinom nazivnog zrna manjom ili jednakom 32 mm. Ispitivanje se može primeniti za uzorke koji su pripremljeni u laboratoriji ili isečeni iz kolovoza; uzorci se drže u kalupu sa površinom poravnatom sa gornjom površinom kalupa. Osetljivost asfaltnih mešavina na trajnu deformaciju se ocenjuje na bazi kolotraga nastalog usled ponovljenih prolaza opterećenog točka pri konstantnoj temperaturi. Tri alternativna tipa uređaja se mogu koristiti prema ovom standardu: veliki uređaji, ekstra veliki uređaji i mali uređaji. Kod velikih i ekstra velikih uređaja uzorci se kondicioniraju u vazduhu za vreme ispitivanja. Kod malih uređaja uzorci se kondicioniraju ili u vazduhu ili u vodi. NAPOMENA. Veliki i ekstra veliki uređaji nisu pogodni za korišćenje sa cilindričnim kernovima.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 12697-22:2012

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 12697-22:2020
95.99 Povučen
31. 5. 2024.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 12697-22:2024

Povezani projekti

Identičan sa EN 12697-22:2020