Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 10382:2019

Kvalitet zemljišta – Određivanje organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila – Metoda gasne hromatografije sa detekcijom zahvata elektrona

Soil quality — Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls — Gas-chromatographic method with electron capture detection
31. 7. 2019.

Опште информације

90.92     22. 9. 2021.

ISS

H190

Međunarodni standard

13.080.10  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard specificira metodu za kvantitativno određivanje sedam polihlorovanih bifenila i sedamnaest organohlornih pesticida u zemljištu.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 10382:2019
90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda
22. 9. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 10382:2002

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 68/2019 68/2019
PRAVILNIK o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр. 88/2020 Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta