Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN IEC 60904-9:2022

Fotonaponski uređaji – Deo 9: Klasifikacija karakteristika solarnog simulatora

Photovoltaic devices - Part 9: Classification of solar simulator characteristics
31. 10. 2022.

Опште информације

60.60     31. 10. 2022.

ISS

N082

Evropski standard

27.160     27.16  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

IEC 60904-9:2020 primenljiv je za solarne simulatore koji se koriste u laboratorijama za PV ispitivanje i kalibraciju i u proizvodnim linijama solarnih ćelija i PV modula. Ovaj dokument definiše klasifikacije solarnih simulatora za upotrebu u unutrašnjim merenjima zemaljskih fotonaponskih uređaja. Solarni simulatori su klasifikovani kao A+, A,B ili C na osnovu kriterijuma poklapanja spektralne distribucije, neujednačenosti zračenja u ispitinoj ravni i vremenske nestabilnosti zračenja. Ovaj dokument daje potrebne metodologije za određivanje klasifikacije solarnih simulatora u svakoj od kategorija. Solarni simulator koji ne ispunjava minimalne zahteve klase C ne može se klasifikovati prema ovom dokumentu. Ovaj dokument se koristi u kombinaciji sa IEC TR 60904-14, koji se bavi preporukama najbolje prakse za merenja na proizvodnoj liniji maksimalne izlazne snage jednospojnog PV modula i izveštavanje u standardnim uslovima ispitivanja. Ovo treće izdanje povlači i zamenjuje drugo izdanje izdato 2007. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno izdanje: - Promenjen naslov; - Dodata klasifikacija spektralnog podudaranja u proširenom opsegu talasnih dužina; - Uvođenje nove A+ klase; - Definisanje dodatnih parametara za procenu spektralne ozračenosti; - Dodate sekcije aparata za merenje spektralnog zračenja i merenje prostorne uniformnosti; - Revidirana procedura za klasifikaciju spektralnog podudaranja (minimalno 4 merne lokacije); - Revidirani postupak merenja prostorne uniformnosti ozračenosti.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 60904-9:2011

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 60904-9:2022
60.60 Standard objavljen
31. 10. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 60904-9:2020

Identičan sa IEC 60904-9:2020 ED3 IDENTICAL