Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 50001:2018

Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)
3. 4. 2020.
3. 4. 2020.

Опште информације

60.60     3. 4. 2020.

ISS

A301

Evropski standard

27.010     03.100.70     27.015  

srpski   engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom se specificiraju zahtevi za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom (EnMS). Predviđeni ishod je omogućavanje organizaciji da prati sistematski pristup u ostvarivanju stalnog poboljšavanja energetskih performansi i EnMS-a.
Ovaj dokument:
a) primenjiv je za svaku organizaciju, bez obzira na njenu vrstu, veličinu, kompleksnost, geografsku lokaciju, organizacionu kulturu ili proizvode i usluge koje pruža;
b) primenjiv je na aktivnosti koje utiču na energetske performanse kojima organizacija upravlja i koje kontroliše;
c) primenjiv je nezavisno od količine, korišćenja ili vrste potrošene energije;
d) zahteva da se prikazuje stalno poboljšavanje energetskih performansi, ali ne definiše nivoe poboljšavanja energetske performanse koje treba da se ostvaruju;

e) može da se koristi nezavisno, ili usklađeno, ili integrisano sa drugim sistemima menadžmenta.
Prilog A obezbeđuje smernice za korišćenje ovog dokumenta. Prilog B obezbeđuje poređenje ovog izdanja sa prethodnim izdanjem.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 50001:2018
60.60 Standard objavljen
3. 4. 2020.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 50001:2018

Identičan sa ISO 50001:2018