Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN IEC 61496-1:2021

Bezbednost mašina – Elektroosetljiva zaštitna oprema – Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
31. 12. 2021.

Опште информације

60.60     31. 12. 2021.

ISS

N044

Evropski standard

29.260.99     13.110  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

IEC 61486-1:2020 specificira opšte zahteve za projektovanje, konstrukciju i ispitivanje beskontaktne elektroosetljive zaštitne opreme (ESPE) dizajnirane posebno da detektuje osobe ili deo osobe kao deo sistema koji se odnosi na bezbednost. Posebna pažnja je usmerena na funkcionalne i dizajnerske zahteve koji obezbeđuju postizanje odgovarajućih bezbednosnih performansi. ESPE može uključiti opcione funkcije vezane za bezbednost, za koje su zahtevi dati u Aneksu A. Ovaj dokument je namenjen da se koristi sa naknadnim delom IEC 61496 koji pruža posebne zahteve zasnovane na tehnologiji sensinga. Tamo gde deo koji pokriva tehnologiju sensinga ne postoji, koristi se IEC TS 62998-1. Kada serija IEC 61496 ne sadrži sve neophodne odredbe, koristi se IEC TS 62998-1. To je dodatna mogućnost kombinovanja onih aspekata obuhvaćenih serijom IEC 61496 uz IEC TS 62998-1. Ovaj dokument ne precizira dimenzije ili konfiguraciju zone detekcije i njenu dispoziciju u odnosu na opasnosti u bilo kojoj određenoj primeni, niti šta predstavlja opasno stanje bilo koje mašine. Ograničeno je na funkcionisanje ESPE-a i način na koji se on povezuje sa mašinom. Dok se interfejs podataka može koristiti za kontrolu opcionih ESPE funkcija koje se odnose na bezbednost (Aneks A), ovaj dokument ne daje posebne zahteve. Zahtevi za ove funkcije vezane za bezbednost mogu se utvrditi konsultovanjem drugih standarda (na primer, IEC 61508 (svi delovi), IEC TS 62046, IEC 62061 i ISO 13849-1). Ovaj dokument može biti relevantan za aplikacije koje nisu one za zaštitu lica, na primer za zaštitu mašina ili proizvoda od mehaničkih oštećenja. U tim primenama mogu biti prikladni različiti zahtevi, na primer kada materijali koje senzorska funkcija mora prepoznati imaju različite odgovarajuće

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 61496-1:2015

OBJAVLJEN
SRPS EN 61496-1:2015/AC:2017

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 61496-1:2021
60.60 Standard objavljen
31. 12. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 61496-1:2020