Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

dnaSRPS EN 1999-1-5:2020

Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija — Deo 1-5: Ljuske

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

Опште информације

50.60     1. 12. 2022.

ISS

U250-3,4,9

Evropski standard

91.010.30     91.080.17  

Apstrakt

(1)P EN 1999-1-5 primenjuje se na proračun alumijumskih konstrukcija, ukrućenih i neukrućenih, koje imaju oblik rotacionih ljuski ili kružnih ploča samonosivih konstrukcija. (2) EN 1999-1-5 šruža dodatne odredbe onima datim u odgovarajućim delovima EN 1999 za proračun aluminijumskih konstrukcija. NAPOMENA 1 Dodatne informacije za određene tipove ljuski date su u EN 1993-1-6 i odgovarajućim delovima za primenu koji obuhvataju: – Deo 3-1 za tornjeve i jarbole; – Deo 3-2 za dimnjake; – Deo 4-1 za silose; – Deo 4-2 za rezervoare; – Deo 4-3 za cevovode. (4) Odredbe standarda EN 1999-1-5 primenjuju se na osnosimetrične ljuske (cilindre, kupe, lopte) i pripadajuće kružne ili prstenaste ploče i grede prstenastih preseka i meridijalnih ukrućenja kada one prestavljaju deo kompletne konstrukcije. (5) Pojedinačne ploče ljuski (cilindrične, konusne ili sferne) nisu posebno obuhvaćene standardom EN 1999-1-5. Međutim, njegove odredbe mogu biti primenjive ako se odgovarajući granični uslovi pravilno uzmu u obzir. (6) Tipovi zidova ljuski koji su obuhvaćeni standardom EN 1999-1-5 mogu biti (videti sliku 1.1): – zid ljuske konstruisan od ravno valjanih limova, označen kao ’izotropni’; – zid ljuske sa preklopnim spojevima formiranim spajanjem susednih ploča sa preklapajućim presecima, označen kao ’sa preklopnim spojem’; – zid ljuske sa ukrućenjima postavljenim sa spoljašnje strane, označen kao ’ukrućen spolja’ bez obzira na rastojanje ukrućenja; – zid ljuske sa talasima koji idu po meridijanu, označen kao ’aksijalno talasast’; – zid ljuske sa talasastim limom sa talasima koji idu oko obima ljuske, označen kao ’talasast po obimu’. (7) Predviđeno je da se odredbe EN 1999-1-5 primenjuju u temperaturnim opsezima definisanim u EN 1999-1-1. Maksimalna temperatura je ograničena tako da se uticaj tečenja može zanemariti. Za konstrukcije koje su izložene povišenim temperaturama usled požara videti EN 1999-1-2. (8) EN 1999-1-5 ne obuhvata aspekte curenja.

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 1999-1-5:2012

TRENUTNO

PROJEKAT
dnaSRPS EN 1999-1-5:2020
50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda
1. 12. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa EN 1999-1-5:2023