Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS N.C5.220:1983

Elektroenergetika - Kablovi sa izolacijom od termoplastičnih masa na bazi polivinilhlorida, sa plaštom od polivinilhlorida ili termoplasticnog polietilena za napone do 10 kV

Electric power and light - Polyvinyl chloride insulated cables with polyvinyl chloride or thermoplastic polyethilene sheath, for voltages up to 10 kV
18. 5. 1983.
18. 5. 1983.
95.99 Povučen   30. 8. 2016.

Опште информације

95.99     30. 8. 2016.

ISS

N020

srpski  

Standard peispitan 31.01.2013. i dat predlog za revidovanje.

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

UTVRĐUJU SE KARAKTERISTIKE, ISPITIVANJE, OZNAČAVANJE ENERGETSKIH I KOMANDNO-SIGNALNIH KABLOVA SA IZOLACIJOM OD TERMOPLASTIČNIH MASA NA BAZI POLIVINILHLORIDA (PVC) I PLAŠTOM OD POLIVINILHLORIDA (PVC) I TERMOPLASTICNOG POLIETILENA ZA NAZIVNE NAPONE 0,6/1 KV DO 6/10 KV.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS N.C5.220:1983
95.99 Povučen
30. 8. 2016.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS HD 603 S1:2009

Propisi

Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za projektovanje i izvođenje električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi sa eksplozivima

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

("сл. гласник рс", бр. 30/2018)
Pravilnik o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ