Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS N.C5.230:1988

Elektroenergetika - Kablovi sa izolacijom od termoplasticnog ili umreženog polietilena, sa plaštom od termoplastičnih ili elastomernih masa, za nazivne napone od 1 kV do 35 kV

Electric power and lightning - Thermoplastic or crosslinked polyethylene insulated cables, with thermoplastic or elastomer sheath, for rated voltages from 1 kV up to 35 kV
18. 2. 1988.
18. 2. 1988.
95.99 Povučen   30. 8. 2016.

Опште информације

95.99     30. 8. 2016.

ISS

N020

srpski  

Standard peispitan 31.01.2013. i dat predlog za revidovanje.

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

UTVRĐUJU SE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I OZNAČAVANJA ENERGETSKIH I KOMANDNO-SIGNALNIH KABLOVA SA IZOLACIJOM OD TERMOPLASTIČNIH MASA NA BAZI POLIETILENA ILI UMREŽENOG POLIETILENA I SA PLAŠTOM OD TERMOPLASTIČNIH MASA NA BAZI POLIVINILHLORIDA ILI POLEITELINA ILI OD ELASTOMERA ZA NAZIVNE NAPONE OD 0,6/1 KV DO 20/35 KV.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS N.C5.230:1988
95.99 Povučen
30. 8. 2016.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS HD 620 S2:2011

Propisi

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

("сл. гласник рс", бр. 30/2018)
Pravilnik o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ