Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

"Сл. гласник РС" бр. 41/2019

PRAVILNIK o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 61000-4-30:2015/A1:2021   SRPS EN 61000-6-1:2008   SRPS EN 61000-6-2:2008   SRPS EN 61000-4-1:2008   SRPS EN 61000-4-3:2008   SRPS EN 61000-4-4:2008   SRPS EN 61000-4-6:2008   SRPS EN 61000-4-10:2008   SRPS EN 61000-4-11:2008   SRPS EN 61000-4-12:2008   SRPS EN 61000-4-13:2008   SRPS EN 61000-4-14:2008   SRPS EN 61000-4-15:2008   SRPS EN 61000-4-16:2008   SRPS EN 61000-4-17:2008   SRPS EN 61000-4-18:2008   SRPS EN 61000-4-20:2008   SRPS EN 61000-4-21:2008   SRPS EN 61000-4-23:2008   SRPS EN 61000-4-24:2008   SRPS EN 61000-4-25:2008   SRPS EN 61000-4-27:2008   SRPS EN 61000-4-28:2008   SRPS EN 61000-4-29:2008   SRPS EN 61000-4-30:2008   SRPS EN 61000-4-34:2008   SRPS EN ISO 665:2008   SRPS EN 60068-2-1:2008   SRPS EN 60068-2-10:2008   SRPS EN 60068-2-17:2008   SRPS EN 60068-2-18:2008   SRPS EN 60068-2-2:2008   SRPS EN 60068-2-47:2008   SRPS EN 60068-3-4:2008   SRPS EN 60068-3-8:2008   SRPS EN 60068-3-11:2008   SRPS EN 60068-2-78:2008   SRPS EN ISO 20483:2009   SRPS EN 61000-4-3:2008/A1:2009   SRPS EN 61000-4-2:2009   SRPS EN 61000-4-6:2010   SRPS EN 61000-4-17:2008/A2:2010   SRPS EN 61000-4-27:2008/A1:2010   SRPS EN 61000-4-28:2008/A2:2010   SRPS EN 61000-4-30:2010   SRPS EN 60068-2-20:2010   SRPS EN 60068-2-21:2010   SRPS EN ISO 20483:2012   SRPS EN 60068-2-27:2011   SRPS EN 60068-2-64:2011   SRPS EN 60068-2-14:2011   SRPS ISO 16750-2:2011   SRPS CEN ISO/TS 16634-2:2012   SRPS EN ISO 712:2012   SRPS EN ISO 6540:2012   SRPS EN ISO 24333:2012   SRPS EN 61000-4-13:2008/A1:2012   SRPS EN 61000-4-14:2008/A2:2012   SRPS EN 61000-4-16:2008/A2:2012   SRPS EN 61000-4-18:2008/A1:2012   SRPS EN 61000-4-20:2012   SRPS EN 61000-4-21:2012   SRPS EN 61000-4-22:2012   SRPS EN 61000-4-34:2008/A1:2012   SRPS EN 61000-4-3:2008/A2:2012   SRPS EN 61000-4-4:2008/A1:2012   SRPS EN 60068-3-1:2012   SRPS EN 61000-4-15:2013   SRPS EN 61000-4-25:2008/A1:2013   SRPS EN 61000-4-4:2013   SRPS EN 61000-4-6:2014   SRPS EN 61000-4-19:2014   SRPS EN ISO 20483:2014   SRPS EN 61000-4-30:2015   SRPS EN 60068-2-78:2015   SRPS ISO 16750-2:2015   SRPS EN 61000-4-16:2017   SRPS EN 61000-4-13:2008/A2:2017   SRPS EN 61000-4-31:2017   SRPS EN 61000-4-10:2017   SRPS EN 60068-2-18:2018   SRPS EN 61000-4-11:2008/A1:2017   SRPS EN 61000-4-39:2017   delSRPS EN 61000-4-6:2014/AC:2016   SRPS EN 60068-3-13:2017   SRPS EN 61000-4-30:2015/AC:2017   SRPS EN IEC 61000-4-3:2021   SRPS EN 61000-4-12:2017   SRPS EN 60068-2-10:2008/A1:2018   SRPS EN 60068-2-64:2011/A1:2020   delSRPS EN ISO 712 :2017   SRPS EN ISO 6540:2021   SRPS EN ISO 665:2020   SRPS EN 61000-4-25:2008/A2:2021  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 19/2019

Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 181102:2011   SRPS EN 181101:2011   SRPS EN 181103:2011   SRPS EN 1811:2012   SRPS EN 181104:2013   SRPS EN 1811:2016  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 23/2019

PRAVILNIK o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2019. godinu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS EN 14274:2011   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 14274:2015  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019

ZAKON o predmetima opšte upotrebe

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр 41/2019

PRAVILNIK o bezbednosti dečjih igrališta

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 71-1:1993   SRPS EN 71-2:1993   SRPS EN 71-3:1993   SRPS EN 71-4:1993   SRPS EN 71-5:1993   SRPS EN 719:1997   SRPS EN 71-6:1997   SRPS ISO 9001:2001   SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS EN 1176-1:2008   SRPS EN 71-1:2008   SRPS EN 712:2008   SRPS EN 713:2008   SRPS EN 714:2008   SRPS EN 715:2008   SRPS EN 71-2:2009   SRPS EN 71-7:2009   SRPS EN 1176-2:2008   SRPS EN 1176-3:2008   SRPS EN 1176-4:2008   SRPS EN 1176-5:2008   SRPS EN 1176-6:2008   SRPS EN 1176-7:2008   SRPS EN 1176-10:2008   SRPS EN 1176-11:2008   SRPS EN 1177:2008   SRPS EN 71-9:2009   SRPS EN 71-10:2009   SRPS ISO 9001:2008   SRPS ISO 9001:2008/Cor.1:2009   SRPS EN 71-11:2009   SRPS EN 71-8:2009   SRPS EN 71-8:2009/A1:2009   SRPS EN 71-3:2010   SRPS EN 710:2009   SRPS EN 717-1:2010   SRPS EN 717-2:2010   SRPS EN 717-3:2010   SRPS EN 71-5:2011   SRPS EN 71-5:2011/A1:2011   SRPS EN 71-5:2011/A2:2011   SRPS EN 716-1:2010   SRPS EN 716-2:2010   SRPS EN 71-8:2011   delSRPS EN 71-1:2012   SRPS EN 71-4:2011   SRPS EN 718:2011   SRPS EN 710:2011   SRPS EN 711:2012   SRPS EN 71-8:2012   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 71-2:2014   SRPS EN 1176-1:2013   SRPS EN 1176-2:2013   SRPS EN 1176-3:2013   SRPS EN 1176-4:2013   SRPS EN 1176-5:2013   SRPS EN 1176-6:2013   SRPS EN 1176-7:2013   SRPS EN 1176-10:2013   SRPS EN 1176-11:2013   SRPS EN 1177:2013   SRPS ISO/IEC 17065:2013   SRPS EN 710:2011/AC:2013   SRPS EN 716-1:2013   SRPS EN 716-2:2013   SRPS EN 71-5:2014   SRPS EN 71-4:2014   SRPS EN 71-12:2014   SRPS EN 71-7:2014   SRPS EN 71-13:2014   SRPS EN 71-14:2015   SRPS EN 71-3:2015   SRPS ISO 9001:2015   SRPS EN 71-1:2016   SRPS EN 1176-11:2017   SRPS EN 716-1:2017   SRPS EN 716-2:2017   SRPS EN 71-5:2016   SRPS EN 711:2017   dnaSRPS EN 71-1:2017   SRPS EN 71-12:2017   SRPS EN 1176-1:2017   SRPS EN 1176-2:2017   delSRPS EN 1176-6:2018   SRPS EN 1176-3:2017   delSRPS EN 71-3:2015/prA3:2017   SRPS EN 71-3:2019   SRPS EN 71-8:2018   dnaSRPS EN 71-1:2014/prA2:2017   dnaSRPS EN 71-1:2014/prA3:2017   SRPS EN 71-14:2018   SRPS EN 1176-5:2019   SRPS EN 1176-7:2020   SRPS EN 1177:2018   SRPS EN 71-7:2018   SRPS EN 1176-1:2017   SRPS EN 1176-2:2017   SRPS EN 1176-3:2017   SRPS EN 1176-4:2017   SRPS EN 1176-6:2017   SRPS EN 71-3:2018   delSRPS EN 1177:2018   SRPS EN 71-1:2018   SRPS EN 71-3:2018   SRPS EN 71-14:2019   SRPS EN 71-2:2021   delSRPS EN 7140:2017   delSRPS EN 7130:2017   delSRPS EN 7160:2017   delSRPS EN 7111:2017   delSRPS EN 7131:2017   delSRPS EN 7132:2017   delSRPS EN 7141:2017   nkSRPS EN 7107:2018   delSRPS EN 7150:2018   delSRPS EN 7112:2018   delSRPS EN 7113:2018   delSRPS EN 1176-4:2019   SRPS EN 71-3:2018   delSRPS EN 71-3:2018   SRPS EN 1176-6:2019   SRPS EN 1177:2019   SRPS EN 1176-4:2019   SRPS EN 716-1:2019   SRPS EN 1176-11/Ispr.1:2019   naSRPS EN 1176-10   delSRPS EN 1176-7:2020   SRPS EN 71-13:2021   SRPS EN 71-4:2021   naSRPS EN 71-7:2019   SRPS EN 1176-2:2020   SRPS EN 71-7:2020   SRPS EN 1176-2:2020  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр.39/2019

PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS CEN/TS 15427-2-3:2021   SRPS EN 196-1:1995   SRPS EN 196-3:1995   SRPS EN 196-1/1:2001   SRPS EN 196-1:2008   SRPS EN 196-3:2007   SRPS EN 413-2:2008   SRPS EN 15424:2008   SRPS EN 15428:2008   SRPS EN 1015-17:2008   SRPS EN 1015-3:2008   SRPS EN 1015-3:2008/A2:2008   SRPS EN 1015-4:2008   SRPS EN 1015-6:2008   SRPS EN 1015-6:2008/A1:2008   SRPS EN 1015-7:2008   SRPS EN 1015-9:2008   SRPS EN 1015-9:2008/A1:2008   SRPS EN 12350-2:2008   SRPS EN 12350-5:2008   SRPS EN 12350-6:2008   SRPS EN 12350-7:2008   SRPS EN 12390-3:2008   SRPS EN 12390-7:2008   SRPS EN 12390-8:2008   SRPS EN 15429-1:2009   SRPS EN 15422:2009   SRPS EN 15425:2009   SRPS EN 196-3:2010   SRPS EN 196-10:2010   SRPS EN 12350-5:2010   SRPS EN 12350-2:2010   SRPS EN 12350-6:2010   SRPS EN 12350-7:2010   SRPS EN 12390-3:2010   SRPS EN 12390-7:2010   SRPS EN 12390-8:2010   SRPS EN 1542:2010   SRPS EN 934-5:2010   SRPS EN 934-6:2010   SRPS EN 445:2010   SRPS EN 480-4:2010   SRPS EN 480-5:2010   SRPS EN 480-11:2010   SRPS EN 15423:2010   SRPS EN 4450:2010   SRPS EN 15427:2011   SRPS EN 4458:2011   SRPS EN 15426:2013   SRPS EN 15421:2012   SRPS EN 12350-11:2012   SRPS EN 15420:2012   SRPS EN 4459:2012   SRPS U.M1.206:2013   SRPS EN 15429-2:2013   SRPS EN 12390-3:2010/AC:2014   SRPS EN 15429-3:2016   SRPS EN 15429-4:2016   SRPS EN 196-1:2017   SRPS EN 196-10:2017   SRPS EN 15425:2017   delSRPS EN 12350-6:2017   SRPS EN 12350-2:2010   SRPS EN 12350-5:2010   SRPS EN 12390-3:2010   SRPS EN 12390-8:2010   SRPS EN 413-2:2017   SRPS EN 413-2:2017   SRPS EN 196-3:2017   SRPS EN 196-3:2017   SRPS EN 196-11:2019   SRPS EN 934-6:2019   SRPS EN 12350-2:2019   SRPS EN 12390-7:2019   SRPS EN 12350-6:2019   SRPS EN 12350-7:2019   SRPS EN 12390-3:2019   SRPS EN 12350-5:2019   SRPS EN 12390-8:2019   SRPS EN 15426:2019   SRPS U.M1.206:2023   SRPS EN 196-1:2017   SRPS EN 196-10:2017   SRPS EN 12390-3:2010/AC:2014   SRPS EN 15427-1-1:2022   SRPS EN 15427-2-1:2022   SRPS EN 196-11:2019   SRPS EN 15421:2022  

Saznajte više  

"Сл гласник РС" бр. 37/2019

PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS EN ISO/IEC 17065:2016   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 40/2019

"Сл. гласник РС" бр 48/2019

UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019

PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2019. godinu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 16649-2:2008   SRPS EN ISO 6888-1:2009   SRPS EN ISO 21528-2:2017   SRPS EN ISO 6888-1:2009/A2:2018  

"Сл. гласник РС" бр. 50/2019