Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SMERNICE ZA PRIMENU ISO 9001 U LOKALNOJ SAMOUPRAVI – 2. izdanje

Drugo izdanje tematske e-zbirke sadrži osnovne srpske standarde za sisteme menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS EN ISO 9004:2018, kao i srpski standard SRPS ISO 18091:2022, čiji naslov je i naslov ove zbirke: Sistemi menadžmenta kvalitetom – Smernice za primenu ISO 9001 u lokalnoj samoupravi. Sva četiri standarda u ovoj publikaciji objavljena su dvojezično, paralelno na srpskom i na engleskom jeziku. Zbirka ima ukupno 479 stranica.

Osnovne standarde za sisteme menadžmenta upotpunjuje standard SRPS ISO 18091:2022, koji pruža smernice za razumevanje i primenu sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima iz ISO 9001:2015. Standard SRPS ISO 18091:2022 se može primeniti na sve procese i na svim nivoima – strateškom, taktičko-upravljačkom i operativnom, kako bi se obezbedilo da sve oblasti lokalne uprave imaju specificirani nivo pouzdanosti. Procesi lokalne samouprave, uključujući procese menadžmenta, operativne i procese podrške, predstavljaju jedinstven integrisani sistem menadžmenta kvalitetom.

Ova zbirka je namenjena organima lokalnih samouprava; opštinskim i gradskim preduzećima i ustanovama; javnim komunalnim preduzećima; privatnim preduzećima koja pružaju usluge lokalnoj samoupravi; sertifikacionim telima za sisteme menadžmenta kvalitetom, kao i drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima. Zbirka pruža priliku da po izuzetno povoljnim uslovima korisnici naruče direktno preko veb-sajta ISS-a:  https://bit.ly/3ndtoXR

Cena zbirke: 13.478,00 dinara.

Pored naručivanja na veb-sajtu, zbirka se može naručiti e-poštom na adresu: prodaja@iss.rs.