Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Interna provera prema SRPS ISO 9001:2015 i SRPS EN ISO 19011:2018 (dvodnevni kurs uživo) – 16. i 17. mart 2023. godine

Trajanje: dvodnevna obuka

Ovaj dvodnevni kurs namenjen je svima koji žele da osveže svoje znanje i razumevanje zahteva SRPS ISO 9001:2015 sa aspekta internih provera sistema u njihovim organizacijama. Na ovom kursu će prvog dana biti ukratko obrazloženi svi zahtevi standarda i biće objašnjeno kako se oni mogu proveravati. Biće predstavljen standard koji daje uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta, uključujući principe proveravanja, menadžment programima provere i sprovođenje provera sistema menadžmenta, kao i uputstvo o vrednovanju kompetentnosti pojedinaca uključenih u proces proveravanja. Drugi dan kursa opredeljen je za davanje uputstava i praktično vežbanje planiranja i sprovođenja internih provera. Kurs obiluje praktičnim vežbama čiji je cilj osposobljavanje polaznika za praktično učešće u sprovođenju internih provera. Na kraju kursa je predviđen i kratak test kojim se vrši provera stečenih znanja.

Biće posebno obrađene sledeće teme:

– Aneks L; Uloga rukovodstva u sistemima menadžmenta;
– Model, struktura i ključni principi standarda SRPS ISO 9001:2015;
– Zahtevi standarda SRPS ISO 9001:201 (analiza, tumačenje i vežbe);
– Razmišljanje zasnovano na riziku i menadžment rizikom;
– Zahtevi interne provere (tačka 9.2 standarda SRPS ISO 9001:2015);
– Proces interne provere i standard SRPS EN ISO 19011:2018;
– Principi provere, planiranje i priprema za provere;
– Sprovođenje provere; veštine proveravača; metode, tehnike i taktike provere;
– Izveštavanje i postupak sprovođenja korektivnih mera.

Kome je namenjen kurs?

Kurs je namenjen inoviranju znanja za interne proveravače sistema menadžmenta kvalitetom u skladu SRPS EN ISO 19011:2018. Pored toga je namenjen organizacijama koje se spremaju za sertifikaciju prema SRPS ISO 9001:2015 ili su sertifikovane prema zahtevima tog standarda, organizacijama koje trenutno uvode sistem menadžmenta kvalitetom, proveravačima sistema menadžmenta kvalitetom, predstavnicima rukovodstva za kvalitet, internim proveravačima, kao i svima koji se bave QMS-om i žele da osveže svoje znanje o sprovođenju interne provere prema SRPS ISO 9001:2015 i u skladu sa novim izdanjem standarda SRPS EN ISO 19011:2018.

Posebna pogodnost ove obuke jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja grupe standarda (SRPS EN ISO 19011:2018, SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 9000:2015, u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Predavač je:

Vladimir J. Simić, vodeći proveravač i predavač QMS, EMS, EnMS, OHAS i konsultant za sisteme menadžmenta.

Predviđeno trajanje obuke je dva dana u periodu od 9:00 do 15:30 h, u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, Banovo brdo.

Naknada za učešće na obuci: 22.500,00 din.

Za „rane prijave“ koje se izvrše do 28. februara, naknada se umanjuje za 2.500,00 din. i iznosi 20.000,00 din.

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/E2HuxHsdAvsAbRJQA

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program obuke i predračun.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na tel: 011/3409-340, 011/3409-390, ili imejl: iss-edukacija@iss.rs

Datumi obuka

Molimo Vas izaberite obuku koju želite da pohađate. Možete rezervisati mesta za tri učesnika putem veb sajta.*

*Navedena cena je za jednu osobu. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika za istu obuku, za sve polaznike odobrava se popust u iznosu od 10% visine naknade po učesniku.