Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

10. februar – Svetski dan mahunjača

Ujedinjene nacije proglasile su 10. februar Svetskim danom mahunjača i obeležava se od 2019. godine, sa ciljem naglašavanja značaja ovih namirnica i uloge koju mogu imati u postizanju ciljeva Agende za održivi razvoj UN do 2030. godine.

Pasulj, grašak, leblebije, soja, sočivo i još stotine različitih vrsta uzgajaju se u celom svetu. Predstavljaju veoma hranljive i jeftine prehrambene proizvode, koje omogućavaju održivu proizvodnju hrane. Potrebna im je mala količina đubriva za rast, a uspevaju i u polusušnim područjima. Međunarodni standardi iz ove oblasti postoje kako bi olakšali trgovinu, ali i omogućili kvalitet ovih namirnica. Srpske standarde iz ove oblasti, koji su identični sa međunarodnim standardima, donose komisije za standarde i srodna dokumenta E034-4, Žita, mahunjače i njihovi proizvodi i E034-1, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane.

Serija standarda SRPS ISO 6322, Skladištenje žita i mahunjača pruža tehničke smernice za pravilno i sigurno skladištenje, čime se sprečava gubitak posle berbe. Obuhvata SRPS ISO-1:2013, Skladištenje žita i mahunjača — Deo 1: Opšte preporuke za čuvanje žita, kojim su data opšta uputstva u vezi sa problemima čuvanja žita, SRPS ISO 6322-2:2013, Skladištenje žita i mahunjača — Deo 2: Praktične preporuke, kojim je dato uputstvo o izboru metode skladištenja žita i mahunjača i preporuke za dobro skladištenje, u skladu sa izabranom metodom i SRPS ISO 6322-3:2013, Skladištenje žita i mahunjača — Deo 3: Kontrola napada štetočina, koji sadrži uputstvo o načinima kontrole napada štetočina na žita i mahunjače u skladištima i suzbijanju štetočina.

Serija SRPS ISO 6639 obuhvata sledeća četiri standarda: SRPS ISO 6639-1:2013, Žita i mahunjače — Određivanje zagađenja skrivenim insektima — Deo 1: Opšti principi, SRPS ISO 6639-2:2013, Žita i mahunjače — Određivanje zagađenja skrivenim insektima — Deo 2: Uzimanje uzoraka, SRPS ISO 6639-3:2013, Žita i mahunjače — Određivanje zagađenja skrivenim insektima — Deo 3: Referentna metoda i SRPS ISO 6639-4:2013, Žita i mahunjače — Određivanje zagađenja skrivenim insektima — Deo 4: Brze metode. Ovi standardi ukazuju na principe metoda uzimanja uzoraka, u vrećama ili u rasutom stanju, za određivanje zagađenja skrivenim insektima, kao i na načine utvrđivanja da li je proizvod zaražen ili ne. Pored referentne metode, kojom se prebrojavaju sve jedinke u svakoj fazi života i od svake vrste insekata, postoji pet brzih metoda za procenu stepena ili otkrivanje prisustva zagađenja skrivenim insektima u uzorku žita ili mahunjača.

SRPS ISO 605:2012, Mahunjače — Određivanje nečistoća, veličine, stranih mirisa, insekata, kao i vrsta i podvrsta — Metode ispitivanja, osigurava da ne dođe do pojave neželjenih elemenata tako što utvrđuje metode za ispitivanje mahunjača koje nisu prerađene, a namenjene su za ishranu ljudi ili životinja. U njemu su detaljno opisane brojne metode ispitivanja i postupci za proveru nečistoće u mahunjačama.

Previše vlage može dovesti do kvarenja mahunjača, pa ih pre obrade ili skladištenja treba pravilno osušiti. SRPS ISO 24557:2013, Mahunjače — Određivanje sadržaja vlage — Metoda sa primenom sušnice utvrđuje referentna rutinska metoda za određivanje sadržaja vlage u mahunjačama. SRPS EN ISO 22000:2018, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane, identičan je jednom od najpoznatijih svetskih standarda za bezbednost lanca ishrane. Njime se specificiraju opšti zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) za organizacije koje su direktno ili indirektno uključene u ovaj lanac (proizvođače, prodavce na malo, organizacije za usluge keteringa, usluge čišćenja i dezinfekcije, prevoza, skladištenja i distribucije, isporučioce opreme, čišćenje i dezinfekciju materijala za pakovanje i drugih materijala koji dolaze u dodir sa hranom).