Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

N040

Elektronske komponente

Aktivna

Glavna komisija

Институт за стандардизацију Србије

Vesna Bogdanović

mr Dragi Dujković

Odeljenje za elektroenergetiku i elektroniku

Apstrakt

Predmet i područje rada Komisije za standarde KS N040, Elektronske komponente je priprema standarda koji se odnose na elektronske komponente: nepromenljive i promenljive kondenzatore i otpornike za elektronske uređaje i njihova kombinacija, koji se koriste za potiskivanje elektromagnetskih smetnji, kao i na mrežna i pasivna integralna kola koja sadrže kondenzatore ili kombinacije kondenzatora, otpornika i induktivnih elementa, zatim na piezoelektrične i dielektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija i pripadajući materijal. Rad ove komisije obuhvata i pripremu standarda u oblasti tehnologije montaže elektronskih elemenata i materijala za štampane ploče uključujući i fleksibilne štampane ploče, zajedno sa zahtevima za materijale koji se koriste za proizvodnju štampanih ploča, elektronskih i elektromehaničkih komponenti koje se montiraju, kao i elektronske forme podataka za opisivanje i razvoj ovih proizvoda. U oblasti zaštite životne sredine ova Komisija obuhvata pripremu potrebnih smernica, osnovnih i horizonalnih standarda u tesnoj saradnji sa IEC komitetima za proizvode, koji ostaju autonomni u oblasti zaštite životne sredine za svoje proizvode. Veza sa komitetima za proizvode u obradi zahteva za zaštitu životne sredine u okviru standarda za proizvod, ostvaruje se u cilju podsticanja zajedničkih pristupa i rešenja za slične probleme, čime je osigurana doslednost u IEC standardima i terminologiji materijala, procesa, opreme i proizvoda za metode izrade štampe elektronskih ploča, sa aspekta zdravlja/bezbednosti/zaštite okoline.

Činjenice i brojke

52

je broj novih projekata

744

je broj standarda koji su dostupni javnosti

Javna dokumenta

Veza sa međunarodnim ili evropskim komitetom

Rad na donošenju srpskih standarda odvija se u nacionalnim tehničkim komisijama, koje se obrazuju prema međunarodnim i evropskih tehničkim komitetima. U našim komisijama rade eksperti iz različitih oblasti. Budite i vi jedan od njih i uključite se u zajednički rad

CLC/SR 49

O član

CLC/SR 49

O član od

CLC/SR 40

O član

CLC/SR 40

O član od

CLC/TC 40XA

P član

CLC/TC 40XA

P član od

CLC/TC 40XB

P član

CLC/TC 40XB

P član od

CLC/TC 111X

O član od 5. 3. 2014.

CLC/TC 111X

O član od 5. 3. 2014.

CLC/SR 119

O član od 26. 10. 2016.

CLC/SR 119

O član od 26. 10. 2016.

CLC/SR 91

O član od 1. 3. 2017.

CLC/SR 91

O član od 1. 3. 2017.

TC 49

O član

TC 49

O član od

TC 40

O član

TC 40

O član od

TC 111

O član od 5. 3. 2014.

TC 111

O član od 5. 3. 2014.

TC 119

O član od 26. 10. 2016.

TC 119

O član od 26. 10. 2016.

TC 91

O član od 1. 3. 2017.

TC 91

O član od 1. 3. 2017.