Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

N021

Ćelije i baterije

Aktivna

Glavna komisija

Институт за стандардизацију Србије

Vesna Bogdanović

Aleksandar Vučinić

Odeljenje za elektroenergetiku i elektroniku

Apstrakt

Primarne ćelije i baterije, posebno sa aspekta specifikacija, dimenzija, performansi i smernica u vezi sa bezbednošću; sve sekundarne ćelije i baterije, bez obzira na tip ili primenu, uz razmatranje svih elektrohemijskih sistema i specifikaciju ispitivanja za sve sekundarne ćelije i baterije hermetički zatvorene i opremljene ventilom, koje sadrže alkalne elekrotolite ili druge elektrolite koji nisu kiseli; zahteve za bezbednost, metode ispitivanja i merenja, dimenzionisanja i terminologije za sve tipove opreme u industrijskoj elektrotermiji i mogućnost primene opreme industrijske elektrotermije uzimajući u obzir njen uticaj na okolinu, ljude i mrežu za snabdevanje, uključujući posebne aspekte efekata elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i elektromagnetne sile (EMF); tehnologije gorivih ćelija (FC) za sve njihove primene, kao što su primene FC u stacionarnim energetskim sistemima, primene FC za transport u sistemima za pogon i pomoćnim energetskim jedinicama, primene FC u prenosivim energetskim sistemima, i mikro energetskim sistemima; uređaje sa gorivim ćelijama na gasovito gorivo, sa kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije, tako da budu harmonizovani sa osnovnim zahtevima Direktive za aparate koji sagorevaju gasovita goriva (90/396/EC). Da bi se izbeglo preklapanje sa drugim tehničkim komitetima, fokus ovih standarda je na usavršavanju materijala, oblika i konstrukcije uređaja, kako bi se osigurao bezbedan rad i performanse.

Činjenice i brojke

75

je broj novih projekata

281

je broj standarda koji su dostupni javnosti

Javna dokumenta

Veza sa međunarodnim ili evropskim komitetom

Rad na donošenju srpskih standarda odvija se u nacionalnim tehničkim komisijama, koje se obrazuju prema međunarodnim i evropskih tehničkim komitetima. U našim komisijama rade eksperti iz različitih oblasti. Budite i vi jedan od njih i uključite se u zajednički rad

CLC/TC 21X

O član

CLC/TC 21X

O član od

CLC/SR 27

O član od 26. 5. 2016.

CLC/SR 27

O član od 26. 5. 2016.

CLC/SR 35

O član od 26. 5. 2016.

CLC/SR 35

O član od 26. 5. 2016.

CLC/SR 105

O član od 26. 5. 2016.

CLC/SR 105

O član od 26. 5. 2016.

CLC/TC 69X

O član od 22. 2. 2017.

CLC/TC 69X

O član od 22. 2. 2017.

TC 21

O član

TC 21

O član od

TC 21/SC 21A

O član

TC 21/SC 21A

O član od

TC 27

O član od 26. 5. 2016.

TC 27

O član od 26. 5. 2016.

TC 35

O član od 26. 5. 2016.

TC 35

O član od 26. 5. 2016.

TC 105

O član od 26. 5. 2016.

TC 105

O član od 26. 5. 2016.

TC 69

O član od 22. 2. 2017.

TC 69

O član od 22. 2. 2017.

IEC/TC 125

od 6. 6. 2022.

IEC/TC 125

od 6. 6. 2022.

CLC/SR 125

od 6. 6. 2022.

CLC/SR 125

od 6. 6. 2022.