Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Crna Gora

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Institut za standardizaciju Srbije (ISS) tradicionalno neguju i proširuju dugogodišnju saradnju. Ta saradnja je ostvarena prvi put 2007. godine sklapanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između ISME i ISS. Ovaj ugovor odnosio se na:

Navedeni Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ima i Aneks koji je potpisan 2008. godine i odnosio se na dostavljanje u ISME po jednog primerka srpskih standarda i srodnih dokumenata, objavljenih na srpskom jeziku, a koji su bili važeći na dan 3. juna 2006. godine.

U aprilu 2018. godine ISME i ISS potpisuju Ugovor o zajedničkoj organizaciji seminara pod nazivom „Izmjene i tumačenje zahtjeva novog izdanja ISO/IEC 17025 – Preporuke za primjenu“. Seminar koji je bio predmet ovog ugovora održan je u aprilu 2018. godine u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici, a predavači su bili predstavnici ISS-a. 

Sem toga, Institut za standardizaciju Srbije (ISS) ostvaruje saradnju sa Institutom za standardizaciju Crne Gore (ISME) u okviru regionalne inicijative pod nazivom „Balkanska konferencija o standardizaciji“, čiji se sastanci održavaju na godišnjem nivou.Predstavnici najviših rukovodstava nacionalnih organizacija za standardizaciju iz regiona, a među njima predstavnici ISS-a i ISME-a, razmenjuju znanja, iskustva i dobru praksu. Ovi skupovi takođe predstavljaju odličnu priliku za održavanje i proširivanje dobrih poslovnih odnosa između dve institucije.

Takođe, saradnja između dve nacionalne organizacije za standardizaciju ostvarena je kroz projekat pod nazivom  „Regional Consultancy Fund for Quality Infrastructure – South East Europeˮ koji je obuhvatao učešće nacionalnih eksperata, članova nacionalnih organizacija za standardizaciju iz zemalja regiona Zapadnog Balkana i uz  pomoć  eksperata iz zemalja Evropske Unije podržavao inicijative koje uređuju standarde iz oblasti nadzemnih električnih vodova naizmenične struje, i  podsticali su integraciju zemalja zapadnog Balkana u zajedničko tržište Evropske unije (EU). Realizacija ovog projekta završila  se krajem oktobra 2021. godiine.