Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Najnoviji Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu stupio je na snagu 7. maja ove godine („Sl. glasnik RS“ br. 35/2023). Glavni cilj donošenja ovog zakona je unapređenje uslova rada i smanjenje broja povreda na radu.

Potreba da se nakon 18 godina donese novi zakon proistekla je usled izmenjenih uslova za rad. Iako je raniji zakon delimično podrazumevao rad u drugom okruženju, situacija sa COVID-19 dovela je do toga da se novim zakonom uvede rad od kuće i rad na daljinu. Zakon predviđa obavezu poslodavca da urade procenu rizika i propišu mere za bezbedan i zdrav rad od kuće i rad na daljinu.

Poslednjih godina su zabeležene i brojne povrede na radu, te je novim zakonom obuhvaćen i ovaj segment. Pooštravaju se uslovi za obavljanje visokorizičnih poslova, ali se vodi i odgovornost i novčane kazne za zaposlene koji ne poštuju pravila bezbednosti. Za poslodavca su obavezne obuke zaposlenih u oblasti bezbednosti kao i utvrđivanje postupka i načina izdavanja dozvole za rad. Takođe, poslodavac je u obavezi da zaposlenog na njegov zahtev u redovnim intervalima upućuje na lekarski pregled. Zakon uvodi i jedinstveni registar povreda na radu.

Inspektorima rada se daje veća nadležnost u određivanju zabrane rada na privremenim i pokretnim gradilištima. Novine su i licenca za inženjere zaštite na radu, koje će morati da obnavljaju edukacijama i stručnim radovima.

Jedan od poslova savetnika, odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu, definisanih ovim zakonom je i praćenje standarda i tehničkog napretka u ovoj oblasti. Najpoznatiji je standard SRPS ISO 45001, koji pruža zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S), a postoje i drugi standardi iste serije koji su njegova podrška. ISS redovno organizuje stručne obuke na ovu temu, postoji mogućnost održavanja i inhaus obuke.